doc. Ing. František Lízal, Ph.D.

E-mail:   lizal@fme.vutbr.cz 
Pracoviště:   Energetický ústav
odbor termomechaniky a techniky prostředí
Zařazení:   Docent
Místnost:   A2/402

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 2019, docent, FSI VUT v Brně, habilitační práce: Flow and deposition of aerosols in models of human airways
 • 2012, Ph.D., FSI VUT v Brně, téma dizertační práce: Experimentální výzkum transportu a depozice aerosolů v dýchacím traktu člověka
 • 2007, Ing, abs. s vyznamenáním, FSI VUT v Brně, Odbor termomechaniky a techniky prostředí
 • 2001, Arcibiskupské gymnázium Kroměříž

Ocenění:

 • 2020, udělena pamětní medaile VUT za vedení týmu laboratoře aerosolů a měření během covidové pandemie pro Fakultní nemocnici Brno.
 • 2018, Simulátor dýchání byl hodnocen dle metodiky M17+ jako „Výsledek na špičkové úrovni (world-leading)“, tedy nejvyšší hodnocení – stupeň 1, jako jediný za VUT v sekci Engineering and Technology
 • 2017, udělena cena prof. Pulkrábka za nejlepší článek mladého autora v časopisu VVI, časopisu Společnosti pro techniku prostředí (2. místo)
 • 2008, první místo v soutěži Škoda Auto a.s. v kategorii výpočty proudění
 • 2007, udělena Zvláštní cena děkana Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně

Přehled zaměstnání

 • 2020 - dosud, docent, FSI VUT v Brně
 • 2015-2019, odborný asistent, FSI VUT v Brně
 • 2012-2015, vědecký pracovník, postdoktorand, FSI VUT v Brně
 • 2007-2012, stroj. technik pro tech. rozvoj, VaV, Odbor termomechaniky a techniky prostředí FSI VUT v Brně
 • 2005-2007, studentská vědecká síla, FSI VUT v Brně

Pedagogická činnost

 • 2022-dosud Aerosoly - přednášky a cvičení
 • 2022-dosud Experimentální metody
 • 2017-dosud Přednášky a cvičení předmětu Termomechanika v anglickém jazyce
 • 2008-2020 cvičení předmětu Termomechanika
 • 2008-2012 počítačová cvičení předmětu Termomechanika
 • 2008-2015 vedení bakalářských a diplomových prácí

Vědeckovýzkumná činnost

 • 2005-2006, měření palivových trysek (laserová měřicí metoda PDA) 
 • 2007-dosud, transport a depozice částic v dýchacím traktu člověka 
 • 2006-dosud, měření systému větrání osobního vozu

Akademické stáže v zahraničí

 • 2013, 2014 University of California, Davis, CA, USA
 • 2009-2013, celkem 5 měsíců CARES, Clarkson University, Potsdam, NY, USA
 • 2008, Forschungszentrum Dresden - Rossendorf, Německo

Projekty

 • 2022-2024, řešitel GA22-20357S , Měření a počítačová simulace transportu vláknitých aerosolů v proudění s vysokými gradienty rychlosti a interakce vláken se stěnou
 • 2018-2020, řešitel GA18-25618S, Výzkum účinku nestacionárního proudění na transport vláken v postupně se větvících minikanálech
 • 2009, člen týmu GD101/09/H050, Výzkum energetických úsporných zařízení pro dosažení pohody vnitřního prostředí
 • 2009, člen týmu ME09030, Optimalizace terapeutických inhalovaných aerosolů z hlediska cílené dodávky
 • 2007-2008, člen týmu GD101/05/H018, Výzkum efektivních systémů pro zlepšení kvality vnitřního prostředí
 • 2007-2008, člen týmu GA101/07/0862, Experimentální studie dynamiky proudění, transportu a depozice aerosolů v postupně se větvících minikanálech

Citace publikací podle SCOPUS (bez autocitací)

372

Citace publikací podle ISI Web of Knowledge (bez autocitací)

320

Citace ostatní (bez autocitací)

259

Aktivní působení v tuzemských a v zahraničních společnostech a organizacích

 • člen České aerosolové společnosti
 • člen International Society for Aerosols in Medicine
 • Leader Working Group 4 (Advanced imaging, patient monitoring and delivery verification) v rámci COST SimInhale MP1404

Aktuálně garantované předměty:

Vybrané publikace:

 • FARKAS, Á.; LÍZAL, F.; ELCNER, J.; JEDELSKÝ, J.; JÍCHA, M.:
  Numerical simulation of fibre deposition in oral and large bronchial airways in comparison with experiments, Elsevier Ltd
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • LÍZAL, F.; PECH, O.; JEDELSKÝ, J.; TUHOVČÁK, J.; JÍCHA, M.:
  The automotive ventilation test case: Investigation of the velocity field downstream of a benchmark vent using smoke visualization and hot-wire anemometry, SAGE Publications Ltd
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • ELCNER, J.; LÍZAL, F.; JEDELSKÝ, J.; TUHOVČÁK, J.; JÍCHA, M.:
  Laminar-turbulent transition in a constricted tube: Comparison of Reynolds-averaged Navier–Stokes turbulence models and large eddy simulation with experiments, SAGE Journals
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • FARKAS, Á.; LÍZAL, F.; JEDELSKÝ, J.; ELCNER, J.; HORVÁTH, A.; JÍCHA, M.:
  Simulation of Airway Deposition of an Aerosol Drug in COPD Patients, MDPI
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • ŠÍP, J.; LÍZAL, F.; ELCNER, J.; POKORNÝ, J.; JÍCHA, M.:
  Investigation of the velocity field downstream of a benchmark vent using numerical simulation and hot-wire anemometry,
  EPJ Web of Conferences, pp.1-6, (2018), EDP Sciences
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: 13th International Conference on Experimental Fluid Mechanics (EFM), Praha, 13.11.2018-16.11.2018
 • LÍZAL, F.; BĚLKA, M.; ELCNER, J.; JEDELSKÝ, J.; MIŠÍK, O.; TUHOVČÁK, J.; JÍCHA, M.:
  Deposition of length-classified glass fibers in a replica of human airways ,
  International Aerosol Conference 2018, St. Louis, USA, pp.1-1, (2018), AAAR
  abstrakt
 • LÍZAL, F.; STEJSKAL, D.; BĚLKA, M.; JEDELSKÝ, J.; JÍCHA, M.; BRAT, K.; HEROUT, V.; LÍZALOVÁ ŠUJANSKÁ, E.:
  Variations of flow in human airways as a consequence of lung diseases,
  EPJ Web of Conferences, pp.362-365, (2018), EDP Sciences
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Experimental fluid mechanics 2017, Mikulov, 21.11.2017-24.11.2017
 • BĚLKA, M.; LÍZAL, F.; JEDELSKÝ, J.; ELCNER, J.; HOPKE, P.; JÍCHA, M.:
  Deposition of glass fibers in a physically realistic replica of the human respiratory tract, Elsevier SCI LTD
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • FREDERIX, E.; KUCZAJ, A.; NORDLUND, M.; BĚLKA, M.; LÍZAL, F.; JEDELSKÝ, J.; ELCNER, J.; JÍCHA, M.; GEURTS, B.:
  Simulation of size-dependent aerosol deposition in a realistic model of the upper human airways, ELSEVIER SCI LTD
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • LÍZAL, F.; JEDELSKÝ, J.; MORGAN, K.; BAUER, K.; LLOP, J.; COSSIO, U.; KASSINOS, S.; VERBANCK, S.; RUIZ-CABELLO, J.; SANTOS, A.; KOCH, E.; SCHNABEL, C.:
  Experimental methods for flow and aerosol measurements in human airways and their replicas, Elsevier
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • KOULLAPIS, P.; KASSINOS, S.; MUELA, J.; PÉREZ-SEGARRA, C.; RIGOLA, J.; LEHMKUHL, O.; CUI, Y.; SOMMERFELD, M.; ELCNER, J.; JÍCHA, M.; SAVELJIĆ, I.; FILIPOVIĆ, N.; LÍZAL, F.; NICOLAOU, L.:
  Regional aerosol deposition in the human airways: The SimInhale benchmark case and a critical assessment of in silico methods, Elsevier
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • MIŠÍK, O.; LÍZAL, F.; FARHIKHTEH ASL, V.; BĚLKA, M.; JEDELSKÝ, J.; ELCNER, J.; JÍCHA, M.:
  Inhalers and nebulizers: basic principles and preliminary measurements,
  EPJ Web of Conferences, pp.1-6, (2017), E D P SCIENCES
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Experimental fluid mechanics 2017, Mikulov, 21.11.2017-24.11.2017
 • NORDLUND, M.; BĚLKA, M.; KUCZAJ, A.; LÍZAL, F.; JEDELSKÝ, J.; ELCNER, J.; JÍCHA, M.:
  Multicomponent aerosol particle deposition in a realistic cast of the human upper respiratory tract, Taylor & Francis LTD
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • LÍZAL, F.; ELCNER, J.; BĚLKA, M.; JEDELSKÝ, J.; JÍCHA, M.:
  Prediction of localized aerosol deposition in a realistic replica of human airways using experimental data and numerical simulation,
  EPJ Web of Conferences, pp.1-4, (2016), EDP Sciences
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Experimental fluid mechanics 2016, Mariánské lázně, 15.11.2016-18.11.2016
 • LÍZAL, F.; JEDELSKÝ, J.; JÍCHA, M.; HAPALA, R.:
  Rychlostní pole v okolí vyústky pro odmrazování a odmlžování čelního skla osobního automobilu, Society of Environmental Engineering
  článek v časopise ve Scopus, Jsc
 • JUREN, T.; LÍZAL, F.; POHOŘILSKÝ, M.:
  Měření průtokových a tlakových charakteristik různých novorozeneckých aplikátorů kontinuálního přetlaku v dýchacích cestách (CPAP),
  Neonatologické listy, Vol.22, (2016), No.2, pp.3-6, ISSN 1211-1600, Česká neonatologická společnost, Nemocnice na Bulovce
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • ELCNER, J.; LÍZAL, F.; JEDELSKÝ, J.; JÍCHA, M.:
  Change of Airflow Character During Respiratory Cycle in Semi-Realistic Model of Human Tracheobronchial Tree,
  The Application of Experimental and Numerical methods in Fluid Mechanics and Energy 2016, pp.37-40, ISBN 978-80-554-1193-4, (2016), University of Žilina
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: AEaNMiFME 2016, Těrchová, 27.04.2016-29.04.2016
 • ELCNER, J.; LÍZAL, F.; JEDELSKÝ, J.; JÍCHA, M.; CHOVANCOVÁ, M.:
  Numerical investigation of inspiratory airflow in a realistic model of the human tracheobronchial airways and a comparison with experimental results, Springer Berlin Heidelberg
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • LÍZAL, F.; NIEDOBA, P.; ŠEDA, L.; JEDELSKÝ, J.; JÍCHA, M.:
  Experimental verification of boundary conditions for numerical simulation of airflow in a benchmark ventilation channel,
  EPJ Web of conferences, pp.1-4, (2016), EDP Sciences
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Experimental fluid mechanics 2015, Praha, 17.11.2015-20.11.2015
 • LÍZAL, F.; BĚLKA, M.; ADAM, J.; JEDELSKÝ, J.; JÍCHA, M.:
  A method for in vitro regional aerosol deposition measurement in a model of the human tracheobronchial tree by the positron emission tomography, SAGE Publications
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • LÍZAL, F.; JEDELSKÝ, J.; BĚLKA, M.; ZAREMBA, M.; MALÝ, M.; JÍCHA, M.:
  Investigation of the Airflow inside Realistic and Semi-Realistic Replicas of Human Airways,
  EPJ Web of Conferences, pp.1-8, (2015), EDP Sciences
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Experimental Fluid Mechanics 2014, Český Krumlov, 18.11.2014-21.11.2014
 • BĚLKA, M.; JEDELSKÝ, J.; ZAREMBA, M.; MALÝ, M.; LÍZAL, F.:
  Measurement of Air Flow in Trachea Using Particle Image Velocimetry and Laser-Doppler Anemometry,
  Engineering Mechanics 2014, pp.72-75, ISBN 978-80-214-4871-1, (2014)
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Engineering Mechanics 2014, Svratka, 12.05.2014-15.05.2014
 • ELCNER, J.; LÍZAL, F.; JEDELSKÝ, J.; JÍCHA, M.:
  Investigation of Air Flow in Idealized Model of Human Respiratory Tract,
  Engineering Mechanics, Vol.20, (2013), No.3/4, pp.187-194, ISSN 1802-1484, Association for Engineering Mechanics
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • LÍZAL, F.; ELCNER, J.; BĚLKA, M.; JEDELSKÝ, J.; HOPKE, P.; ŠTARHA, P.; DRUCKMÜLLEROVÁ, H.; JÍCHA, M.:
  Measurement of Fiber Deposition in a Human Lung Model by Phase Contrast Microscopy with Automated Image Analysis,
  Engineering Mechanics, Vol.20, (2013), No.3/4, pp.187-194, ISSN 1802-1484, Association for Engineering Mechanics
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • LEŽOVIČ, T.; LÍZAL, F.; JEDELSKÝ, J.; JÍCHA, M.:
  HVAC automotive vents evaluation and their performance, Taylor & Francis
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • ŠTARHA, P.; DRUCKMÜLLEROVÁ, H.; BĚLKA, M.; LÍZAL, F.; JEDELSKÝ, J.:
  APPLICATION OF ADAPTIVE RADIAL Application of Adaptive Radial Convolutional Filter,
  Mendel 2013, pp.357-362, ISBN 978-80-214-4755-4, (2013)
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: 19th International Conference on Soft Computing, MENDEL 2013, Brno University of Technology, 26.06.2013-28.06.2013
 • LÍZAL, F.; FUSEK, M.; JEDELSKÝ, J.; JÍCHA, M.:
  Application of statistical methods in human airway flow analysis,
  9th International Conference on Advances in Fluid Mechanics - Advances in Fluid Mechanics IX, pp.571-583, ISBN 9781845646004, (2012), WIT Press
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Nineth International Conference on Advances in Fluid Mechanics, Split, 26.06.2012-28.06.2012
 • JEDELSKÝ, J.; LÍZAL, F.; JÍCHA, M.:
  Characteristics of Turbulent Particle Transport in Human Airways under Steady and Cyclic Flows, Elsevier
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
  akce: Seventh International Symposium on Turbulence and Shear Flow Phenomena, Ottawa, 28.07.2011-31.07.2011
 • LÍZAL, F.; ELCNER, J.; HOPKE, P.; JEDELSKÝ, J.; JÍCHA, M.:
  Development of a realistic human airway model, SAGE PUBLICATIONS LTD
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • JEDELSKÝ, J.; LÍZAL, F.; JÍCHA, M.:
  Power Spectral Density of Velocity Fluctuations Estimated from Phase Doppler Data,
  EPJ Web of Conferences, pp.219-226, ISBN 978-80-7372-784-0, (2011), EDP Sciences
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Experimental Fluid Mechanics 2011, Jičín, 22.11.2011-25.11.2011
 • LÍZAL, F.; ELCNER, J.; JEDELSKÝ, J.; JÍCHA, M.:
  EXPERIMENTAL STUDY OF AEROSOL DEPOSITION IN A REALISTIC LUNG MODEL,
  Transaction of the VŠB-Technical university of Ostrava, Mechanical series, Vol.LVI, (2011), No.3/2010, pp.109-114, ISSN 1210-0471, VŠB - Technická univerzita Ostrava
  článek v časopise - ostatní, Jost
  akce: XXIX. mezinárodní konference Setkání kateder mechaniky tekutin a termomechaniky, Rožnov pod Radhoštěm, 23.06.2010-25.06.2010
 • ELCNER, J.; LÍZAL, F.; FORMAN, M.; JÍCHA, M.:
  NUMERICAL SIMULATION OF AIR FLOW IN REALISTIC MODEL OF HUMAN UPPER AIRWAYS,
  Transaction of the VŠB-Technical university of Ostrava, Mechanical series, Vol.LVI, (2011), No.3/2010, pp.55-59, ISSN 1210-0471, VŠB - Technická univerzita Ostrava
  článek v časopise - ostatní, Jost

Seznam publikací na portálu VUT

Anotace nejvýznamnějších prací:

 • FARKAS, Á.; LÍZAL, F.; ELCNER, J.; JEDELSKÝ, J.; JÍCHA, M.:
  Numerical simulation of fibre deposition in oral and large bronchial airways in comparison with experiments, Elsevier Ltd
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp

  Inhaled asbestos fibres have been implicated in causal relationships with increased frequencies of non-malignant pleural disease, asbestosis, mesothelioma and lung cancer. Replacement fibres are considered to be less harmful, however, their health effects are not fully understood. The objective of the present work was to implement and apply numerical fibre tracking techniques in order to simulate the deposition of fibres in a complex oro-pharyngeal-laryngeal-bronchial system at different inhalation flow rates and compare the results with the outcomes of recent measurements performed in the same geometry. Two different approaches for the estimation of drag force were considered. Simulated deposition efficiency values agreed reasonably well with the experimentally determined values, however, the drag model which considers the anisotropic nature of the geometry of fibres performed better than the one which accounted only for the their non-spherical shape. The highest values of deposition density correlated well with the location of primary lesions observed in pathological studies.
 • ELCNER, J.; VOLAVÝ, J.; FARKAS, Á.; LÍZAL, F.; JÍCHA, M.:
  Lagrangian tracking of fibrous aerosols for prediction of deposition in human airways,
  European Aerosol Conference 2019, Gothenburg, Sweden, (2019)
  abstrakt

  Tracking of fibres in a fluid represents more complicated problem than tracking of spherical particles. A mathematical model describing fibre motion is presented and its capabilities are demonstrated through simulations of fibre transportation in a channel and a single bifurcation.
 • FARKAS, Á.; LÍZAL, F.; JEDELSKÝ, J.; ELCNER, J.; HORVÁTH, A.; JÍCHA, M.:
  Simulation of Airway Deposition of an Aerosol Drug in COPD Patients, MDPI
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp

  Medical aerosols are key elements of current chronic obstructive pulmonary disease (COPD) therapy. Therapeutic effects are conditioned by the delivery of the right amount of medication to the right place within the airways, that is, to the drug receptors. Deposition of the inhaled drugs is sensitive to the breathing pattern of the patients which is also connected with the patient's disease severity. The objective of this work was to measure the realistic inhalation profiles of mild, moderate, and severe COPD patients, simulate the deposition patterns of Symbicort((R)) Turbuhaler((R)) dry powder drug and compare them to similar patterns of healthy control subjects. For this purpose, a stochastic airway deposition model has been applied. Our results revealed that the amount of drug depositing within the lungs correlated with the degree of disease severity. While drug deposition fraction in the lungs of mild COPD patients compared with that of healthy subjects (28% versus 31%), lung deposition fraction characteristic of severe COPD patients was lower by a factor of almost two (about 17%). Deposition fraction of moderate COPD patients was in-between (23%). This implies that for the same inhaler dosage severe COPD patients receive a significantly lower lung dose, although, they would need more.
 • BĚLKA, M.; LÍZAL, F.; JEDELSKÝ, J.; ELCNER, J.; HOPKE, P.; JÍCHA, M.:
  Deposition of glass fibers in a physically realistic replica of the human respiratory tract, Elsevier SCI LTD
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp

  Regional deposition of glass fibers was investigated in a physically realistic, human respiratory tract replica. The replica begins with the oral cavity and includes the airways up to the 7th generation of the tracheobronchial tree. Uniform diameter glass fibers were classified by length using a dielectrophoretic classifier and introduced into the replica at three steady-state flow rates (15, 30, and 50 LPM). A novel automatic image processing method was utilized to speed up the sample analysis and make it more reproducible. Fractional deposition was high in the oral cavity and the upper respiratory airways. Deposition density was higher in the first few generations of the tracheobronchial tree. Deposition efficiencies were compared with published data and good agreement was obtained. Our data confirmed that the deposition efficiency increased with increasing Stokes number indicating that impaction was the main deposition mechanism. The experimental data were used to propose new empirical models predicting fiber deposition in the tracheobronchial tree.
 • LÍZAL, F.; JEDELSKÝ, J.; MORGAN, K.; BAUER, K.; LLOP, J.; COSSIO, U.; KASSINOS, S.; VERBANCK, S.; RUIZ-CABELLO, J.; SANTOS, A.; KOCH, E.; SCHNABEL, C.:
  Experimental methods for flow and aerosol measurements in human airways and their replicas, Elsevier
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp

  Recent developments in the prediction of local aerosol deposition in human lungs are driven by the fast development of computational simulations. Although such simulations provide results in unbeatable resolution, significant differences among distinct methods of calculation emphasize the need for highly precise experimental data in order to specify boundary conditions and for validation purposes. This paper reviews and critically evaluates available methods for the measurement of single and disperse two-phase flows for the study of respiratory airflow and deposition of inhaled particles, performed both in vivo and in replicas of airways. Limitations and possibilities associated with the experimental methods are discussed and aspects of the computational calculations that can be validated are indicated. The review classifies the methods into following categories: 1) point-wise and planar methods for velocimetry in the airways, 2) classic methods for the measurement of the regional distribution of inhaled particles, 3) standard medical imaging methods applicable to the measurement of the regional aerosol distribution and 4) emerging and nonconventional methods. All methods are described, applications in human airways studies are illustrated, and recommendations for the most useful applications of each method are given.