Teoretická příprava PPL (FSI-0P1)

Akademický rok 2022/2023
Garant: doc. Ing. Jaroslav Juračka, Ph.D.  
Garantující pracoviště: všechny předměty garantované tímto pracovištěm
Jazyk výuky: čeština
Cíle předmětu:
Teoreticky připravit studenta pro složení zkoušek na Úřadu civilního letectví k získání licence soukromý pilot letounů (PPL).
Výstupy studia a kompetence:
Certifikát o absolvování teoretické přípravy.
Prerekvizity:
Předpokládá se znalost středoškolské fyziky a matematiky.
Obsah předmětu (anotace):
Předmět seznamuje studenta s prvotními teoretickými znalostmi pro získání licence soukromého pilota letounů. Jedná se o problematiku aerodynamiky a mechaniky letu, navigace, radionavigace, meteorologie, provozních postupů, komunikace, konstrukce letadel, leteckých přístrojů a lidské výkonnosti.
Metody vyučování:
Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny.
Způsob a kritéria hodnocení:
Podmínky pro udělení zápočtu:
- alespoň 80% účasti na přednáškách,
- dosažení alespoň 75% správných odpovědí v písemném testu.
Klasifikace se řídí pravidly ETCS.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Účast na přednáškách je povinná a je vykazována v třídní knize letecké školy.
Typ (způsob) výuky:
    Přednáška  13 × 3 hod. povinná                  
Osnova:
    Přednáška 1. Aerodynamika
2. Mechanika letu
3. Konstrukce letadel
4. Letecká meteorologie
5. Letecká navigace
6. Radionavigace
7. Lidská omezení a výkonnost
8. Letecké palubní přístroje
9. Postupy ATC
10. Provozní postupy
11. Komunikace
12. Plánování a provedení letu
13. Zápočtový test
Literatura - základní:
1. Kolektiv: Učebnice pilota, Svět křídel, Cheb, 2003, ISBN 80-85280-89-2
Literatura - doporučená:
2. Theoretical Knowledge Manual, Jeppesen GmBH, Frankfurt,2001, Second Edition
Zařazení předmětu ve studijních programech:
Program Forma Obor Spec. Typ ukončení   Kredity     Povinnost     St.     Roč.     Semestr  
B-PRP-P prezenční studium --- bez specializace -- 2 Volitelný 1 1 L