Letecké kompozitní konstrukce (FSI-9LKK)

Akademický rok 2022/2023
Garant: doc. Ing. Jaroslav Juračka, Ph.D.  
Garantující pracoviště: všechny předměty garantované tímto pracovištěm
Jazyk výuky: čeština či angličtina
Cíle předmětu:
Cílem předmětu je seznámit studenty se specifiky kompozitních materiálů, jejich používání při návrhu konstrukce, možnými technologiemi výroby a detailními technikami pevnostních výpočtů kompozitních konstrukcí.
Výstupy studia a kompetence:
Vyšší stupeň znalosti problematiky kompozitních konstrukcí.
Prerekvizity:
Absolvování předmětu Kompozitní konstrukce v letectví (OKL).
Obsah předmětu (anotace):
Předmět seznamuje studenty doktorského s detailnějším pohlededem na kompozitní konstrukce, používání kompozitních materiálů při návrhu konstrukce, možnými technologiemi výroby a detailnějšími technikami pevnostních výpočtů kompozitních konstrukcí. V rámci výuky je přednášena problematika vyšších teorií mikromechaniky a makromechaniky, spojování konstrukcí, aplikace na konstrukce a zkoušky.
Metody vyučování:
Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny.
Způsob a kritéria hodnocení:
Zpracování a následné obhájení zadané problematiky kompozitních konstrukcí
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Individuální forma výuky, samostudium a konzultace
Typ (způsob) výuky:
    Přednáška  10 × 2 hod. nepovinná                  
Osnova:
    Přednáška 1. Úvod.
2. Únosnost. Poruchová kritéria. Postupné porušování kompozitu
3. Lomová mechanika
4. Technika uvolňování deformační energie trhliny.
5. Únava.
6. Mechanické vlastnosti, zkoušení.
7. Spojování kompozitních konstrukcí.
8. Monitorování konstrukcí, NDT, opravy.
9. Kvalita, řízení kvality.
10. Požadavky leteckých předpisů.
Literatura - základní:
1. Reddy, J.N., mechanics of laminated composite plates and shells, Theory and Analysis
2. Baker, A., Dutton, S., Kelly, D., Composite Materials for Aircraft Structures, AIAA Edication series, ISBN 1-56347-540-5, Reston, 1999
3. Raju, I.S.,O`Brien, T.K., Fracture mechanics concepts, stress fields, strain energy release rate, delamination initiation and growth criteria, NASA-Langley Research Centre, USA, 2008
Zařazení předmětu ve studijních programech:
Program Forma Obor Spec. Typ ukončení   Kredity     Povinnost     St.     Roč.     Semestr  
D-KPI-K kombinované studium --- bez specializace -- drzk 0 Doporučený kurs 3 1 Z
D-KPI-P prezenční studium --- bez specializace -- drzk 0 Doporučený kurs 3 1 Z