Konstrukce a systémy letadel I (FSI-CKS)

Akademický rok 2023/2024
Garant: doc. Ing. Jaroslav Juračka, Ph.D.  
Garantující pracoviště: všechny předměty garantované tímto pracovištěm
Jazyk výuky: čeština
Cíle předmětu:
Cílem předmětu je dát studentům znalosti o soustavách letounu tak, aby pochopili jejich funkci z hlediska vlastnosti, spolehlivosti a bezpečnosti letového provozu.
Výstupy studia a kompetence:
Studenti získají vědomosti a základní zkušenosti z oblasti hydraulických a pneumatických soustav letadel. Dále pak o odmarazovacích a palivových soustavách. Tyto znalosti jsou nezbytné pro úspěšné absolvování teoretických zkoušek pro následný pilotní výcvik.
Prerekvizity:
Základní znalosti z fyziky a termodynamiky. Absolvování předmětu DLT- Základy konstrukce letadel.
Obsah předmětu (anotace):
Řízení letadla, požadavky, síly v řízení, prostředky odlehčení, vyvažování, varovná zařízení.Hydraulické systémy letadel, požadavky, parametry přenosu tlakové energie. Hydraulické tlakové systémy s regulací tlaku a průtoku, pracovní, záložní a nouzové systémy. Prvky hydraulických systémů, jejich činnost, konstrukce, parametry a charakteristiky.Vzduchové systémy. Systémy klimatizace, požadavky, regulace teploty a vlhkosti vzduchu. Odledńovací systémy, palivové.
Metody vyučování:
Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny.
Způsob a kritéria hodnocení:
Podmínkou k udělení zápočtu je 80% fyzická účast na přednáškách. Absenční hodiny se dají nahradit samostatným studiem a samostatným zpracováním předepsaných úloh. Klasifikovaný zápočet je na základě výsledku testu.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Je-li účast ve výuce nižší než 80% student prokazuje, že vypracoval a doplnil výuku kdy chyběl. Zameškané hodiny je možné v omezeném rozsahu nahradit konzultacemi.
Typ (způsob) výuky:
    Přednáška  13 × 2 hod. nepovinná                  
Osnova:
    Přednáška


1. Základní koncepce letounů.
2. Základní konstrukce letadel.
3. Vzduchové systémy, zdroje a rozvod tlakového vzduchu.
4. Klimatizace.
5. Přetlakování.
6. Hydraulické systémy letadel, parametry přenosu tlakové energie.
7. Hydraulické tlakové systémy, záložní a nouzové systémy.
8. Prvky hydraulických systémů, jejich činnost a charakteristiky.
9. Systémy řízení pohybu letounu, brzdové systémy.
10. Řízení letadla – vyšší systémy.
11. Zavádění a úprava sil do řízení, varovná zařízení.
12. Metody údržby letadel.
13. Letecké materiály. 

Literatura - základní:
3. Kulčák a kol.: Učební texty ATPL(A) Všeobecné znalosti letounů 1.díl, CERM Brno, 2002
4. AVIATIONEXAM, JAA/EASA-FCL Test Prep, 021Airframe, Systems, Engines & Electrics, 2012
Literatura - doporučená:
5. Třetina, K.: Letadlové instalace I. a II. díl VA Brno, 1985
6. Čalkovský, A., Pávek, J., Daněk, V.: Konstrukce a pevnost letadel, I. a II. VA Brno,1985
7. Moir, I., Seabringe, A.: Aircraft systems, John Wiley and Sons, Ltd, 2008
Zařazení předmětu ve studijních programech:
Program Forma Obor Spec. Typ ukončení   Kredity     Povinnost     St.     Roč.     Semestr  
B-PRP-P prezenční studium --- bez specializace -- kl 3 Povinný 1 2 L