Spojení a letecká frazeologie (FSI-DLF)

Akademický rok 2023/2024
Garant: doc. Ing. Jaroslav Juračka, Ph.D.  
Garantující pracoviště: všechny předměty garantované tímto pracovištěm
Jazyk výuky: čeština
Cíle předmětu:
Cílem je seznámit studenty s teoretickými požadavky předpisů a naučit je praktickém používání standardní letecké frazeologie do úrovně letů VFR s rozšířením pro lety IFR.
Výstupy studia a kompetence:
Schopnost používat leteckou frazeologie.
Prerekvizity:
Žádné zvláštní požadavky.
Obsah předmětu (anotace):
Předmět obsahuje základy standardních frází používaných v letectví, informace o předpisech, vážících se k letecké komunikaci, rozbor spojovacích předpisů vydaných státy ICAO.
Metody vyučování:
Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.
Způsob a kritéria hodnocení:
Zkouška je písemná a ústní, přičemž těžiště prokázání znalostí spočívá v písemné části zkoušky.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Přednášky i cvičení jsou povinná a účast je kontrolována třídní knihou (min. 80%). Odůvodněná nepřítomnost může být nahrazena konsultacemi a formou individuálně zadaných příkladů a témat k samostatnému zpracování. Nutno předložit nejpozději v zápočtovém týdnu.
Typ (způsob) výuky:
    Přednáška  13 × 2 hod. nepovinná                  
    Cvičení  13 × 1 hod. povinná                  
Osnova:
    Přednáška 1. Definice. Zkratky řízení letového provozu.
2. Skupiny Q-kódů běžně používané v R/T spojení vzduch-země. Kategorie zpráv.
3. Vysílání písmen. Vysílání číslic. Vysílání času. Způsob vysílání.
4. Standardní slova a fráze. Radiotelefonní volací znaky pro letecké (pozemní) stanice včetně použití zkrácených volacích znaků. Radiotelefonní volací znaky pro letadla včetně použití zkrácených volacích znaků.
5. Předávání spojení. Postupy zkoušek slyšitelnosti/srozumitelnosti vysílání včetně stupnice srozumitelnosti. Požadavky potvrzování a zpětného opakování zpráv.
6. Radarová předpisová frazeologie I.
7. Radarová předpisová frazeologie II.
8. Radarová předpisová frazeologie III.
9. Postupy a frazeologie SELCAL, TCAS, ACARS.
10. Důležité výrazy meteorologických informací.
11. Předepsaná činnost při ztrátě spojení.
12. Tísňové a pilnostní postupy.
13. Obecné principy šíření VHF a přidělování kmitočtů.
    Cvičení 1. Definice. Zkratky řízení letového provozu.
2. Skupiny Q-kódů běžně používané v R/T spojení vzduch-země. Kategorie zpráv.
3. Vysílání písmen. Vysílání číslic. Vysílání času. Způsob vysílání.
4. Standardní slova a fráze. Radiotelefonní volací znaky pro letecké (pozemní) stanice včetně použití zkrácených volacích znaků. Radiotelefonní volací znaky pro letadla včetně použití zkrácených volacích znaků.
5. Předávání spojení. Postupy zkoušek slyšitelnosti/srozumitelnosti vysílání včetně stupnice srozumitelnosti. Požadavky potvrzování a zpětného opakování zpráv.
6. Radarová předpisová frazeologie I.
7. Radarová předpisová frazeologie II.
8. Radarová předpisová frazeologie III.
9. Postupy a frazeologie SELCAL, TCAS, ACARS.
10. Důležité výrazy meteorologických informací.
11. Předepsaná činnost při ztrátě spojení.
12. Tísňové a pilnostní postupy.
13. Obecné principy šíření VHF a přidělování kmitočtů.
Literatura - základní:
3. Milan Kameník : Učební text pro teoretickou přípravu dopravních pilotů ATPL(A), část Spojení
4. L-10/II Předpis o civilní letecké radiotelekomunikační službě, svazek II (Spojovací postupy)
5. L-Frazeologie
6. Henry Emery, Andy Roberts : Aviation English
Literatura - doporučená:
1. Henry Emery, Andy Roberts : Aviation English for ICAO compliance
2. Vladimír Horák, Denisa Foottit : Letecká angličtina
3. L-8400 Zkratky a kódy
Zařazení předmětu ve studijních programech:
Program Forma Obor Spec. Typ ukončení   Kredity     Povinnost     St.     Roč.     Semestr  
B-PRP-P prezenční studium --- bez specializace -- kl 3 Povinný 1 3 Z