Odborná stáž (FSI-YP1)

Akademický rok 2023/2024
Garant: doc. akad. soch. Ladislav Křenek, ArtD.  
Garantující pracoviště: ÚK všechny předměty garantované tímto pracovištěm
Jazyk výuky: čeština
Cíle předmětu:
Absolventi budou schopni spolupracovat s firmami zabývajícími se průmyslovým designem. Absolventi budou připraveni na požadavky praxe a zpětně vnést požadavky praxe do ateliérové výuky.
Výstupy studia a kompetence:

Studenti přijdou do styku s praktickým provozem externí designérské anebo podobné firmy a naváží i kontakty s potencionálními zaměstnavateli.

Prerekvizity:

Základní znalosti design procesu včetně práce s počítači a znalosti technického kreslení.

Obsah předmětu (anotace):

„Odborná praxe“ spočívá v individuálním praktickém seznámení s pracovní činností v designérských a příbuzných oborech, návrh řešení z oblasti průmyslového nebo grafického designu ve spolupráci s firmou.

Metody vyučování:

Předmět je vyučován formou cvičení, které je zaměřeno na praktické zvládnutí látky.

Způsob a kritéria hodnocení:
Podmínka udělení zápočtu: vykonaná "Odborná praxe" v délce 160 hodin do konce zápočtového období v letním semestru.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:

Povinná účast na Odborné praxi probíhá na externím pracovišti a je třeba ji vykonat v plném rozsahu 160 hodin.

Typ (způsob) výuky:
    Odborná praxe  1 × 160 hod. povinná                  
Osnova:
    Odborná praxe "Odborná praxe" v průběhu semestru v celkovém rozsahu 160 hodin.
Literatura - základní:
1. Odborné časopisy / Trade magazines (Design Week, Form, Design Trend, Designum, I. D., Bulletin Design centrum ČR, etc.)
Zařazení předmětu ve studijních programech:
Program Forma Obor Spec. Typ ukončení   Kredity     Povinnost     St.     Roč.     Semestr  
N-PDS-P prezenční studium --- bez specializace -- 3 Volitelný 2 2 Z