Dějiny designu (FSI-9DDE)

Akademický rok 2023/2024
Garant: doc. Ing. arch. Jan Rajlich  
Garantující pracoviště: ÚK všechny předměty garantované tímto pracovištěm
Jazyk výuky: čeština či angličtina
Cíle předmětu:
Orientace v historii a teorii všech oblastí designu se zaměřením zejména na současnost; schopnost analýzy designu a praktické uplatnění poznatků dějin designu ve vlastní tvůrčí práci.
Výstupy studia a kompetence:
Přehled historie a teorie designu, znalosti o oborech designu, stylech, osobnostech a jejich dílu a aplikace nabytých poznatků v teoretické práci i praktické tvorbě.
Prerekvizity:
Vývoj umění, uměleckých řemesel a designu od počátků až po konec 20. stol. (viz kurzy oboru Průmyslový design ve strojírenství "Dějiny umění a designu").
Obsah předmětu (anotace):
Předmět je založen na samostatném studiu dějin designu, od vzniku řemesel, užitého umění až po současnost podle jednotlivých oborů (řemesla – umělecká řemesla - užité umění, design prostředí – urbanismus, design krajiny, architektura, zahradní architektura, výstavní design, interiéry, scénografie, design vizuálních komunikací, produktový design a průmyslový design). Předmět akcentuje aktuální stav designu, současné trendy a osobnosti. Navazuje na studium dějin umění a designu magisterského studia Průmyslového designu.
Metody vyučování:
Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny.
Způsob a kritéria hodnocení:
Na základě vlastních rozborových prací a studií zadaných z každého tématu přednášky (viz osnova přednášky) ke konzultacím, se prověřuje celková orientace a chápání vývoje užitého umění, uměleckých řemesel a designu se zaměřením na design průmyslový. Na závěr student vypracuje článek na zadané téma, který v diskusi obhájí. Zkouška je podmíněna odevzdáním všech zadaných studií a článku. Ukončení: kombinovaná písemná a ústní zkouška.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Konzultace jsou domluveny individuálně. Účast na přednáškách je doporučená.
Typ (způsob) výuky:
    Přednáška  10 × 2 hod. nepovinná                  
Osnova:
    Přednáška • Úvod do teorie umění a vývoje designu;
• Řemesla – umělecká řemesla - užité umění;
• Design prostředí – urbanismus, design krajiny, architektura, zahradní architektura;
• Výstavní design, interiéry, scénografie;
• Design vizuálních komunikací;
• Styly a tendence současného designu;
• Průmyslový a produktový design;
• Art design.

Literatura - základní:
1. Pijoan J.: Dějiny umění 1-12. Praha – Odeon, 1977-2003
2. Morant de H.: Dějiny užitého umění. Praha – Odeon, 1983
3. Byars M.: Design Encyclopedia. Muenchen – Klinkhardt und Biermann, 1994
Literatura - doporučená:
1. Malaniuk B.: Design v architektuře a stavebnictví. Praha – ČVUT, 1991
2. Denk Z._: Průmyslový design. Brno – VUT, 1991
3. Kolesár Z.: Kapitoly z dějín designu 1, 2. Bratislava – SCD, 1998-2000
Zařazení předmětu ve studijních programech:
Program Forma Obor Spec. Typ ukončení   Kredity     Povinnost     St.     Roč.     Semestr  
D-KPI-P prezenční studium --- bez specializace -- drzk 0 Doporučený kurs 3 1 L
D-KPI-K kombinované studium --- bez specializace -- drzk 0 Doporučený kurs 3 1 L