Teorie vizuálního stylu v designu (FSI-9VDE)

Akademický rok 2023/2024
Garant: doc. Ing. arch. Jan Rajlich  
Garantující pracoviště: ÚK všechny předměty garantované tímto pracovištěm
Jazyk výuky: čeština či angličtina
Cíle předmětu:
Tvorba vizuálního stylu v různých oblastech designu a jeho uplatnění v tvůrčí práci vedoucí k podnikovému designu a podnikovému jednotnému vizuálnímu stylu.
Výstupy studia a kompetence:
Zvládnutí principů tvorby vizuálního stylu a aplikace nabytých poznatků v teoretické práci i tvůrčí činnosti.
Prerekvizity:
Předpokládají se znalosti teorie a praxe designu vizuálních komunikací a jejich zákonitostí. Výhodou jsou jakékoliv zkušenosti z praktické semiologie a psychologie.
Obsah předmětu (anotace):
Předmět je založen na samostatném studiu teorie vizuálního stylu v designu. Důraz je kladen na zvládnutí teorie designu, na semantické vlastnosti designu, připomenuta jsou základní kompoziční a skladebná pravidla tvorby designu, teorie barev, práce s písmem a znaky atd. Vizuální styl je chápán jako koncepční designérský pohled na komplexní tvorbu designu.
Metody vyučování:
Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny.
Způsob a kritéria hodnocení:
Na základě vlastních rozborových prací zadaných ke konzultacím se prověřuje celková orientace a znalosti použití vizuálního stylu v designu grafickém a průmyslovém. Závěrečná práce - případová studie. Ukončení: kombinovaná písemná a ústní zkouška.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Konzultace jsou domluveny individuálně. Účast na přednáškách je doporučená.
Typ (způsob) výuky:
    Přednáška  10 × 2 hod. nepovinná                  
Osnova:
    Přednáška • Základní pojmy, filozofie designu;
• Stavební prvky designu - kompozice, tvary, plochy, hmoty, barva;
• Písmo a znakové systémy;
• Aplikovaná semiotika - znakovost designu;
• Koordinovaný design, historie a současnost;
• Jednotný vizuální styl, design-manuál (corporate identity);
• Podnikový design (corporate design);
• Praktické aplikace vizuálního stylu.
Literatura - základní:
1. Henrion, Parkin: Design coordination and corporate image. Londýn – Vista, 1968
2. Ollins W.: Corporate Identity weltweit. Frankfurt – Campus, 1995
3. Svoboda V.: Corporate identity. Zlín - FMK UTB, 2003
Literatura - doporučená:
1. Rajlich J.: Značka a jednotný vizuální styl. Brno - Mospra, 1991
Zařazení předmětu ve studijních programech:
Program Forma Obor Spec. Typ ukončení   Kredity     Povinnost     St.     Roč.     Semestr  
D-KPI-P prezenční studium --- bez specializace -- drzk 0 Doporučený kurs 3 1 L
D-KPI-K kombinované studium --- bez specializace -- drzk 0 Doporučený kurs 3 1 L