Konference 49. Slévárenské dny

Ve dnech 6. a 7. listopadu 2012 se v hotelu Avanti v Brně konaly 49. Slévárenské dny. Slévárenské dny jsou největší slévárenskou konferencí v ČR, kterou organizuje Česká slévárenská společnost v režii odboru slévárenství FSI VUT v Brně. Této tradiční akce se zúčastnilo 240 odborníků z oboru slévárenství, zástupců dodavatelských firem, studentů a doktorandů oboru slévárenská technologie.

Při zahájení jednání pozdravil děkan FSI VUT v Brně prof. Miroslav Doupovec, který zúčastněné seznámil se stavem technického školství, výukou na fakultě strojního inženýrství v Brně a perspektivami v blízké budoucnosti. Jednání probíhalo v 8 sekcích a zaznělo celkem 65 přednášek. Prokázalo se, že, přes složitou současnou ekonomickou situaci v oboru, u nás existuje dobrý výrobní i znalostní potenciál a profesní soudržnost.

Jaromír Roučka, 13. 11. 2012