Dny otevřených dveří

Dny otevřených dveří se na Fakultě strojního inženýrství VUT v Brně uskutečnily 7. prosince 2012 a 18. ledna 2013. Studenti středních škol se mohli seznámit nejen s nabídkou studijních oborů na FSI, ale byla jim prezentována i velmi zajímavá perspektiva uplatnění v technických oborech. Případné budoucí zaměstnavatele zde zastupovali např. pracovníci Jaderné elektrárny Dukovany či firmy Honeywell. Uchazeči o studium i jejich rodiče se s děním na fakultě mohli seznámit nejen během prezentací studia, které proběhly v aule Q, ale i formou návštěv jednotlivých ústavů, kde jim byly poskytnuty odborné informace z oboru a také byla prezentována vědeckovýzkumná práce ústavů. Dnů otevřených dveří na naší fakultě se tomto školním roce zúčastnilo cca 900 uchazečů o studium.

Kateřina Růžičková, 21. 1. 2013