Kresba pro design

Ve dnech 20.5.-24.5.2013 uspořádal Ústav konstruování FSI VUT v Brně workshop s názvem „Kresba pro design“.

Workshop byl zahájen úvodní hodinou, která se zaměřila na charakteristiku studia průmyslového designu, objasnila účel kurzu a základní pojmy z oblasti kresby v designu.

Následovaly praktické úkoly. V první části se studenti zabývali kompozicemi složenými z elementárních geometrických objektů a jednoduchých výrobků. Ve druhé části kreslili zátiší - objekty různého tvaru, materiálu a povrchu - přírodniny, ovoce, sklo apod.

Lektorka workshopu: Ing. Rubínová Dana, Ph.D. rubinova@fme.vutbr.cz

Místo konání: FSI VUT v Brně, Technická 2, Brno

CZ.1.07/2.3.00/35.0004

Popularizace výsledku VaV VUT v Brně a podpora systematické práce se studenty

Kateřina Růžičková, 3. 6. 2013