Noc vědců 2013 bavila malé i velké

Čtvrtý zářijový pátek se každoročně koná Noc vědců. Letošní ročník tohoto celoevropského projektu se uskutečnil v pátek 27.9.2013, jeho mottem byla „Energie k poznání“. Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně se s prezentací „Účinnost solárního článku aneb od fotonu k elektronu a zpět“ připojila k programu, který ve svých prostorách Purkyňova 464/118, Brno připravila Fakulta chemická VUT v Brně. Zajímavá stanoviště i přednášky přilákaly malé i velké návštěvníky.


FSI na Noci vědců prezentoval Ústav fyzikálního inženýrství s prezentací „Účinnost solárního článku anebo od fotonu k elektronu a zpět“.

Solární články jsou užitečné, protože umí přímo přeměnit světelnou energii na elektrickou. Můžeme si představit, že světlo se skládá z částic, které se jmenují fotony. V solárním článku fotony zanikají a jejich energie je použita k rozpohybování elektronů, které nesou elektrický náboj. Tak vzniká elektrický proud, který můžeme ze solárního článku odebírat.

Žárovka potřebuje elektrický proud k tomu, aby svítila. Energie z pohybujících se elektronů se tam mění na světelnou energii – fotony.

Jaká je účinnost přeměny světelné energie na elektrickou a zpět? Bude schopen solární článek přeměnit dostatek světla z velké žárovky (20 W) tak, aby rozsvítil malou žárovku, která potřebuje ke svícení alespoň 0,3 W?


Více informací o projektu Noc vědců

Kateřina Růžičková, 8. 10. 2013