City & Guilds Best Centre Award získal Ústav jazyků FSI

Ústav jazyků FSI získal City & Guilds Best Centre Award za nejvyšší počet vyzkoušených v České republice v roce 2012/2013.

  • City&Guilds je jednou z nejvýznamnějších certifikačních institucí ve Velké Británii.
  • Certifikáty jsou uznávány MŠMT a mají mezinárodní platnost.
  • Zkoušky odpovídají standardizovaným úrovním dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (A2, B1, B2, C1, C2, zaměření na obecnou či obchodní angličtinu).
  • Písemná a ústní zkoušky jsou oddělené, lze skládat pouze jednu z nich, případně každou na jiné úrovni.

Nejbližší termín mezinárodních zkoušek z angličtiny pro zájemce z řad studentů i veřejnosti je 29.11.2013 (uzávěrka přihlášek do 31.10.2013). Další termíny jsou plánovány na leden a červen 2014.

Informace a přihlášky najdete zde.

Dita Gálová, 10. 10. 2013