Cenu Wernera von Siemense za rok 2013 získali vědci z FSI

Ve čtvrtek 6.února 2014 byly během slavnostního večera v Betlémské kapli v Praze uděleny Ceny Wernera von Siemense za rok 2013. Již šestnáctý ročník soutěže nejlepších mladých mozků, kterou každoročně pořádá společnost Siemens, se konala ve spolupráci s předními českými univerzitami a Akademií věd ČR, pod záštitou ministra školství, mládeže a tělovýchovy a ministra průmyslu a obchodu.

V kategorii „Nejvýznamnější výsledek vývoje/inovace“ zvítězil projekt s komplikovaným názvem „Interferometrický systém s prostorovou nosnou frekvencí zobrazující v polychromatickém zařízení“, pod kterým se skrývá světově unikátní řešení holografického mikroskopu.

Projekt je výsledkem práce výzkumné skupiny profesora Radima Chmelíka z Ústavu fyzikálního inženýrství FSI VUT v Brně.

Holografická mikroskopie byla doposud nemyslitelná bez laserového osvětlení. Inovativní projekt ale využívá principu nekoherentní holografie, která umožňuje osvětlovat běžnými zdroji, obvyklými ve světelné mikroskopii. Jejich použitím získává mikroskopový obraz podstatně lepší vlastnosti. Jeho kvalita není zhoršena koherenční zrnitostí a rozlišovací schopnost je až dvojnásobně zlepšena.

Holografické zobrazení poskytuje vysoký kontrast zobrazení živých buněk. Již nyní je prototyp mikroskopu úspěšně používán pro zobrazování živých buněk bez použití markerů. Díky tomu bude možné mikroskop využít například pro výzkum léčby rakoviny.

Další vývoj mikroskopu probíhá v těsné spolupráci s firmou TESCAN ORSAY HOLDING, a.s. V plánu již je také sériová výroba mikroskopu.

Multimodální holografický mikroskop již získal tuzemský, evropský a americký patent. V loňském roce získal tento projekt také 1.místo v soutěži „Nejlepší spolupráce roku mezi firmami a výzkumnou sférou“, kterou uděluje Sdružení pro zahraniční investice – AFI, Americká obchodní komora ČR (AmCham) a Technologická agentura ČR (TAČR).


Cena Siemens – Werner von Siemens Excellence Award 2013
Reportáž o unikátním mikroskopu – Události ČT1, 25.12.2013

Kateřina Růžičková, 8. 2. 2014