Profesor Miloslav Druckmüller získal Cenu města Brna

Představitelé města Brna vyznamenali 10. února 2015 ve Sněmovním sále Nové radnice Cenou města Brna pro rok 2014 dvanáct osobností. Mezi vyznamenanými byl i profesor Miloslav Druckmüller z Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně. Ocenění převzal z rukou primátora Petra Vokřála.

Ocenění Miloslavu Druckmüllerovi náleží za jeho vědecký přínos v oblasti přírodních věd i za pedagogickou a osvětovou činnost.

Miloslav Druckmüller se narodil 24. září 1954 v Brně. Je absolventem oboru Odborná matematika na Masarykově univerzitě. Studium dokončil v roce 1978 a roku 1979 zde získal titul RNDr. V roce 2001 byl jmenován profesorem pro obor Aplikovaná matematika.

Hlavní oblastí jeho vědeckého i pedagogického zájmu jsou numerické metody analýzy obrazů a signálů. Podle hodnocení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR patří v posledních letech mezi nejlepší vědce na VUT v Brně. Úspěšně také působí jako školitel doktorandů v aplikované matematice a je držitelem Ceny Učené společnosti ČR v kategorii vědecký pracovník.

Profesor Druckmüller patří mezi světově uznávané odborníky v oblasti numerických metod zpracování obrazů sluneční koróny získaných při úplných zatměních Slunce. Spolupracuje s řadou předních světových astrofyziků, jako jsou např. Shadia Habbal nebo Huw Morgan. Své články publikoval v časopisech jako Astrophysical Journal nebo Solar Physics. O své činnosti pořádá také populárně-vědecké přednášky.

Světový ohlas získaly fotografie zatmění Slunce, které profesor Druckmüller zpracoval svými programy. Získal tak unikátní snímky sluneční koróny. Snímky uveřejnil i prestižní vědecký časopis Nature.


A jak sám sebe vidí profesor Druckmüller? „Všechny věci, kterými se zabývám, jsou natolik provázané, že je nedovedu od sebe oddělit. Mým povoláním je matematika, fotografie je můj koníček. Jako matematik se však zabývám, mimo jiné, numerickými metodami zpracování obrazů a tyto metody hrají zásadní roli při vytváření mých fotografií. Na druhé straně, kdybych se fotografií intenzivně nezabýval, neměl bych pro svou matematickou práci žádnou inspiraci, žádná vhodná data ke zpracování a zřejmě ani tu správnou motivaci. Byla by to prostě aplikovaná matematika bez aplikací.“


Webové stránky profesora Druckmüllera přináší další zajímavé informace.


Videozáznam – předávání Ceny města Brna prof. Druckmüllerovi

Fotogalerie

Přehled laureátů Ceny města Brna pro rok 2014, 11.2.2015 Mladá fronta DNES


*************

Zastupitelstvo města Brna může každoročně udělit Cenu města Brna za významnou činnost nebo dílo, které obohatily některou oblast či více oblastí veřejného života a přispěly k posílení dobrého jména města Brna.

Kateřina Růžičková, 16. 2. 2015