Expedice za úplným zatměním Slunce dorazila na Faerské ostrovy a Špicberky

V pátek 20. března 2015 nastane zatmění Slunce. Nad Českou republikou bude pozorovatelné pouze částečné zatmění Slunce, nad Severním mořem zatmění úplné. V pásu totality leží i část Faerských ostrovů a Špicberky. Na obě zmíněná místa zamířila česká expedice složená především z odborníků a studentů z Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně.

Fotografie zatmění Slunce od odborníků z Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně

Jedná se již o 8. Expedici FSI VUT za úplným zatměním Slunce. Vedoucím je opět profesor Miloslav Druckmüller z Ústavu matematiky, FSI VUT v Brně. Patří mezi světově uznávané odborníky v oblasti numerických metod zpracování obrazů sluneční koróny získaných při úplných zatměních Slunce. Spolupracuje s řadou předních světových astrofyziků, jako jsou např. Shadia Habbal z Havajské univerzity. Právě ve spolupráci a za významné podpory Havajské univerzity probíhá i letošní expedice.

Expedice za úplným zatměním Slunce

V úterý 10. března vyrazila první část české expedice do německého Mnichova, kde se setkala se svými kolegy z Havajské univerzity. V hale firmy ASTELCO Systems GmbH, která expedici materiálně podporuje a která se zabývá profesionálními astronomickými teleskopy, probíhala kompletace techniky a testování ovládání kamer.

14. března se přesunula část expedice směřující na Faerské ostrovy do Dánska a nalodila se na trajekt do Tórshavn, hlavního a největšího města ostrovů. Tato skupina pod vedením Jany Hoderové z FSI VUT v Brně má nyní za úkol najít co možná nejvhodnější místo pro pozorování.

Hlavní skupina, která má pozorovací místo na Špicberkách, odletěla 15. března na ostrovy. K pozorování úplného zatmění Slunce zde bude sloužit již nepoužívaná observatoř NASA.

Třetí pozorovací stanoviště, které zajišťují vědci z Havajské univerzity, bude na palubě speciálně upraveného letadla.

Na dánských Faerských ostrovech úplné zatmění Slunce s délkou cca 2 minut a 15 sekund nastane v 9 hodin 41 minut místního času. O něco delší zatmění Slunce až 2 minuty 30 sekund nabízí norské Špicberky.

Tyto MINUTY budou pro všechny členy velmi náročné, stejně jako byla předcházející několikaměsíční příprava. Úspěch expedice je však založen nejen na kvalitě získaných fotografií, ale i na jejich následném zpracování pomocí numerických metod. K tomu účelu slouží speciální software vyvinutý členy expedice.

Výsledek pozorování může ovlivnit celá řada okolností, především naprosto nevyzpytatelné počasí. Jak tyto náročné podmínky hodnotí profesor Druckmüller? „Každá expedice je naprostý stres a troufám si říct, že lepší je pracovat v továrně na dynamit.“

Sluneční koróna – proč se zkoumá?

Čím více je společnost odkázaná na svět techniky, tím se stává zranitelnější. Jednu z hrozeb představuje i Slunce a jeho koróna. Rychlé změny magnetického pole mohou způsobit rozsáhlé výpadky energetické sítě. Můžeme si připomenout datum 13. března 1989, kdy bez energie byla po několik hodin velká část Kanady, USA a Švédska.

Solární koróna a její chování je i na základě uvedené události v popředí zájmu vědců. Sondy, které budou její chování v budoucnosti více zkoumat, již nyní připravuje NASA i ESA. Obě tyto kosmické agentury při přípravě svých sond vycházejí i z poznatků, ke kterým dospěl profesor Druckmüller a jeho tým při předcházejících expedicích za úplným zatměním Slunce.


Členové české expedice
Miloslav Druckmüller, Ústav matematiky, Odbor počítačové grafiky a geometrie, FSI VUT v Brně
Jana Hoderová, Ústav matematiky, Odbor počítačové grafiky a geometrie, FSI VUT v Brně
Pavel Štarha, Ústav matematiky, Odbor počítačové grafiky a geometrie, FSI VUT v Brně
Petr Štarha
Jan Malec – student oboru Matematické inženýrství FSI VUT v Brně


Sluneční koróna ze zatmění Slunce 2010, Fotografie profesora Druckmüllera (Fotografie byla sestavená matematickými modely z mnoha dílčích snímků z více pozorovacích míst.)

Brno, 5.3.2015, Slavnostní rozloučení s expedicí na Fakultě strojního inženýrství VUT v Brně, zleva Ing. Pavel Štarha, Ph.D., Mgr. Jana Hoderová, Ph.D., prof. RNDr. Miloslav Druckmüller, CSc., doc. Ing. Jaroslav Katolický, Ph.D., děkan FSI VUT v Brně, prof. RNDr. Miroslav Doupovec, CSc., dr. h. c., prorektor VUT v Brně

Tričko účastníků Expedice za úplným zatměním Slunce 2015

Mnichov 13.3.2015, hala firmy ASTELCO Systems GmbH

Mnichov 11.3.2015, příprava techniky

Kateřina Růžičková, 16. 3. 2015