Exkurze do firmy Metaldyne Oslavany, spol. s r.o.

Dne 24.4.2015 zorganizovalo Oddělení výzkumu, vývoje a vnějších vztahů, p. Ing. Hana Petrušková odbornou exkurzi do firmy Metaldyne Oslavany. Tato firma se poprvé prezentovala na dni firem na FSI v letošním roce, kde prezentovala možnosti spolupráce a zaměstnání studentů po absolutoriu.

Vzhledem k zaměření výroby firmy se akce zúčastnili pedagogové Ústavu strojírenské technologie a studenti z různých ročníků, kteří v návaznosti na své bydliště projevili o firmu a možnost eventuálního uplatnění vážnější zájem. Pracovníci personálního oddělení firmy p. Štěpánka Jenešová, Dipl.Phil a Bc. Markéta Mikušová, DiS ve spolupráci s odbornými techniky provozů obrobna, nástrojárna, lisovna a kontrola výroby včetně laboratoří kompletně představili firmu a techničtí pracovníci zodpověděli zvídavé dotazy jednotlivých studentů (viz přiložené foto).


Na následujícím brífingu byli studenti rovněž seznámeni s dalšími podmínkami a možnostmi zaměstnání, profesním růstem a jednotlivými benefity.


Poděkování patří rovněž panu řidiči Brtníkovi za bezpečnou dopravu tam i zpět.

Za všechny účastníky akce zpracoval vedoucí exkurze:

doc. Ing. Milan Dvořák, CSc.
ÚST - odbor technologie tváření

doc. Ing. Milan Dvořák, CSc., 3. 5. 2015