Slavnostní odpoledne a večer k 115. výročí založení Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně

Ve středu 14. října se v Městském divadle Brno uskutečnilo Slavnostní odpoledne a večer k 115. výročí založení Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně.


Při této příležitosti udělil děkan Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně zlaté a stříbrné medaile FSI jako ocenění a uznání za významné zásluhy o rozvoj fakulty a o její postavení v ČR i v zahraničí významným spolupracovníkům, vědcům a pedagogům.

Zlaté medaile FSI z rukou děkana převzali

prof. RNDr. Miroslav Doupovec, CSc., dr. h. c.
prof. Ing. Karel Stránský, DrSc.
prof. Dr.Ing. Andreas Hirsch
prof. Motohiro Kaneta
prof. RNDr. Josef Humlíček, CSc.
doc. Ing. Zdeněk Skála, CSc.
doc. Ing. Vladimír Daněk, CSc.


Stříbrnou medaili FSI z rukou děkana převzal

Ing. Pavel Ramík jako uznání za významné zásluhy o propagaci fakulty a celého VUT v Brně.


Součástí slavnostního večera bylo i divadelní představení „Charleyova teta“ a slavností raut v prostorách foyer divadla.
Fotogalerie

Kateřina Růžičková, 25. 10. 2015