LEGO.mechlab 2015 - soutěž pro studenty FSI

U příležitosti oslav 115. výročí založení FSI se 16. října konala robotická soutěž LEGO.mechlab 2015. Soutěž pro studenty zorganizovala Mechatronická laboratoř FSI.

Úkolem dvou až čtyřčlenných týmů bylo naprogramovat robota ze stavebnice LEGO Mindstorms, který projede nejrychleji stanovenou trasu a bezpečně překoná připravené překážky.

O účast v soutěži byl velký zájem, brzy po jejím vyhlášení byla naplněna kapacita soutěže. Přihlásili se studenti napříč všemi ročníky bakalářského i magisterského studia různých studijních programů FSI. Tento zájem svědčí o atraktivitě mechatroniky, která spojuje studium mechaniky, elektrotechniky a informatiky.


Soutěžnímu dni předcházelo týdenní konstruování a programování v MATLABu, Simulinku nebo základním prostředí LEGO.


Samotná soutěž přinesla vypjaté situace a žádala si úpravy robotů na poslední chvíli.


Po dvou vyřazovacích kolech zvítězil tým Machinarium ve složení Bulatová Dinara a Kurzov Kirill. Na druhém místě se umístil tým Hades a třetí pozici obsadil tým RevoTeam.


Vítězným týmům blahopřejeme!


Podrobné informace i fotogalerii najdete na stránkách Mechatronické laboratoře MechLab.


Partnerem akce byla společnost Humosoft.

Kateřina Růžičková, 29. 10. 2015