FSI NA MEZINÁRODNÍM STROJÍRENSKÉM VELETRHU 2015

Ve dnech 14.-18.9.2015 se v Brně uskutečnil 57. Mezinárodní strojírenský veletrh. Na více než 40 000m2 výstavní plochy se prezentovalo 1 504 vystavovatelů, kteří přilákali 75 000 návštěvníků. MSV je nejvýznamnějším průmyslovým veletrhem ve střední Evropě.


Mezi vystavovateli byla i Fakulta strojního inženýrství (FSI) VUT v Brně.EXPONÁTY FSI VUT V BRNĚ

Záchranný systém Galaxy GBS 10

Systém vyvinuli vědci z Leteckého ústavu FSI ve spolupráci s firmou Galaxy GRS z Liberce.
„Unikátnost spočívá v mechanismu, kterým se aktivuje padák k záchraně dronu. Zatímco doposud se využívaly mechanické pružiny, my jsme použili pyrotechniku. Díky tomu se padák vystřelí v extrémně krátkém čase, do jedné sekundy,“ popisuje Robert Popela z Leteckého ústavu VUT v Brně. Systém mohou využít jak modeláři, tak i záchranné složky.


Systém mazání okolků kolejových vozidel

S dalším exponátem se mohou návštěvníci setkat například při cestě tramvají. Skřípění kol vlaků a tramvají, na které jsou cestující zvyklí, totiž dokáže zabránit nový inteligentní systém mazání okolků kolejových vozidel, tedy mazání mezi kolem a kolejnicí. Systém sám dokáže rozhodnout o tom, kolik maziva bude pro dané kolo v daném místě trati právě potřeba. Výsledkem je unikátní zařízení, instalované na vozidlo, které s pomocí GPS dat, automaticky vytvořených mapových podkladů, informací o aktuálních provozních podmínkách a řídicích algoritmů, za jízdy průběžně optimalizuje a řídí celý proces mazání.


Ventilační turbíny

Ventilační turbíny, které Fakulta strojního inženýrství na MSV také představila, vynikají především tím, že jsou schopné dosáhnout maximálního sacího výkonu dokonce i při velmi nízké rychlosti větru a naopak při silném větru udrží množství odsávaného vzduchu z budov v požadovaných hodnotách. Zajišťují tak kvalitnější větrání budov i významnou úsporu tepla v budovách v zimním období.


Termický solární panel

Dalším představeným exponátem byl termický solární panel, který se odlišuje od podobných zařízení díky tomu, že se teplo ze slunečního záření předává teplosměnné kapalině v celé ploše absorbéru.


CNC osazovací zařízení

Odborníci z fakulty také předvedli, jak funguje CNC osazovací zařízení pro osazování samolepících magnetických bodů, které automaticky odděluje ochranný papír ze samolepící magnetické fólie a následně i magnetického bodu.

Jednotka pro snižování polutantů z odpadního plynu

Multifunkční jednotka pro snižování polutantů z odpadního plynu slouží k ověřování technologií čištění plynů s obsahem např. organických těkavých látek. Hlavní výhodou tohoto zařízení jsou široké možnosti nasazení jak v laboratoři, tak i v praxi v různých pracovních podmínkách, hlavně těžkých chemických provozů.

Model přepravníku dřeva

Umělecké obory, které se na Fakultě strojního inženýrství VUT v Brně vyučuj v rámci oboru Průmyslový design, zastoupil model přepravníku dřeva Tomáše Paclíka.


BURNER-RIG test (Jet-test )

Vědci z FSI se také podílejí na aktivitách výzkumného centra CEITEC VUT, které v roce 2014 získalo Zlatou medaili MSV za mobilní laboratoř. V roce 2015 představil BURNER-RIG test (Jet-test), který byl vyvinutý pro stanovení gradientu teplot, životnosti a odolnosti nově vyvíjených materiálů a povlaků pro vysokoteplotní aplikace, které se přednostně využívají v letectví a energetice. Tento specifický test umožňuje simulovat skutečné provozní podmínky součástí, jako jsou lopatky leteckých a pozemních energetických turbín, které musí odolávat vysokým teplotám (často převyšujících 1 000°C) za spolupůsobení mechanických sil, oxidačního a korozního prostředí.

Kateřina Růžičková, 22. 9. 2015