FSI je druhou nejlepší fakultou podle zaměstnavatelů

Klub zaměstnavatelů České republiky uspořádal již druhý ročník soutěže ŠKOLA DOPORUČENÁ ZAMĚSTNAVATELI, ve které přední zaměstnavatelé hodnotí fakulty vysokých škol.

Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně obsadila, stejně jako v loňském roce, druhé místo.

Fakulty vysokých škol hodnotilo 230 významných zaměstnavatelů z celé České republiky. Do hlasování se zapojily firmy ŠKODA AUTO, ČEZ, Česká pošta, FOXCONN, Robert Bosch, AGC, ArcelorMittal Ostrava, O2, T-Mobile, Siemens, Continental a další přední zaměstnavatelé.

Celkové pořadí opět potvrdilo, že mezi zaměstnavateli jsou nejžádanější absolventi technických oborů, především z oblasti strojírenství.


Pořadí:

  1. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní – 968 b.
  2. VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ, FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ – 941 B.
  3. Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní – 590 b.
  4. Technická univerzita v Liberci, Fakulta strojní – 587 b.
  5. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická – 482 b.
  6. Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická – 455 b.
  7. Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní – 419 b.
  8. Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta podnikohospodářská – 283 b.
  9. Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera – 282 b.
  10. Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta financí a účetnictví – 281 b.

Kateřina Růžičková, 17. 11. 2015