Cena Inženýrské akademie České republiky

25. listopadu 2015 se v Betlémské kapli v Praze uskutečnilo slavnostní předávání cen Inženýrské akademie ČR. Předávání probíhalo pod záštitou rektora ČVUT v Praze prof. Ing. Petra Konvalinky, CSc. a děkana Strojní fakulty ČVUT prof. Ing. Michaela Valáška, DrSc.


Mezi oceněnými byl také kolektivu autorů Ing. František Šebek, Ing. Petr Kubík a prof. Ing Jindřich Petruška, CSc. z Ústavu mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky z Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně, jež získali cenu za nejlepší příspěvek MM Science Journal za akademický rok 2014/2015 pod názvem „Chevron Crack Prediction Using the Extremely Low Stress Triaxiality Test“. Z nominovaných článků jej vybrala odborná desetičlenná komise pod vedením prof. Ing. Milana Růžičky, CSc. z ČVUT v Praze.

Ocenění převzali cenu z rukou prezidenta Inženýrské akademie ČR prof. Ing. Miroslava Václavíka, CSc. Součástí ocenění byla památeční plaketa, certifikát a finanční odměna.



Slavnostního večera se zúčastnili zástupci akademické obce, průmyslových podniků, ale i zástupci politické sféry, jako např. poslankyně Parlamentu ČR Miroslava Němcová nebo bývalý ministr průmyslu a obchodu Miroslav Grégr. Akce byla ukončena výjimečným koncertem Traditional Jazz Studia Pavla Smetáčka.

Kateřina Růžičková, 29. 11. 2015