Slavnostní otevření výškové budovy A1

Po rozsáhlé rekonstrukci byla v pondělí 20. června 2016 slavnostně otevřena výšková budova A1. Budova A1 tvoři přibližně polovinu výukových a kancelářských prostor Fakulty strojního inženýrství. Život na FSI se tak po několika letech vrací do standardního režimu.

Přestřihnutím pásky budovu otevřeli rektor VUT prof. Štěpánek, děkan FSI doc. Katolický, dr. Prudíková z MŠMT, náměstek hejtmana Jihomoravského kraje ing. Celý a zástupci firem, které se na rekonstrukci podílely.


Pozvání k slavnostnímu otevření přijalo více než 130 významných hostů, pro které byl po úvodních proslovech a přestřihnutí pásky připraven další program. Návštěvníci si mohli prohlédnout reprezentativní prostory děkanátu fakulty i specializované laboratoře umístěné ve výškové budově A1. Hostům bylo zpřístupněno i nejvyšší patro budovy nabízející jedinečný výhled na Brno i jeho široké okolí. Program obsahoval také prezentace jednotlivých ústavů fakulty, studentských týmů a NETME Centre. Zajištěny byly prohlídky specializovaných pracovišť fakulty, které se nacházejí v areálu fakulty mimo výškovou budovy A1.


REKONSTRUKCE BUDOVY A1

Původní rekonstrukce plánovaná v roce 2011 počítala pouze s opravou fasády, která byla silně poničená (např. vichřicí Kyrill v roce 2007), a s výměnou problematického jednotrubkového systému vytápění, v jehož důsledku byla výšková budova velmi energeticky náročná. Po sejmutí vnějšího pláště se však ukázalo, že budova má vážné statické nedostatky. Bylo nutné opravit betonový skelet, sanovat sloupy a doplnit nedostatečnou ocelovou výztuž. Devatenáctipatrová budova nakonec prošla kompletní rekonstrukcí za téměř 621 milionů korun. Součástí rekonstrukce bylo také umístění fotovoltaických panelů na jižní straně budovy, které mohou energií zásobovat fakultní areál. Budova se dočkala i nových podhledů na chodbách i unikátního systému osvětlení, kdy se jednotlivá svítidla spínají podle pohybu studentů.


Hlavní dodavatelé stavby jsou společnosti Metrostav, a.s., Imos Brno, a.s., Hexaplan International, s.r.o., Invin, s.r.o. a Betvar, a.s.
Z HISTORIE BUDOVY A1

Základní kámen budovy A1 pro tehdejší Fakultu strojní byl položen v roce 1974. Vlastní práce byly zahájeny v únoru 1975. Do stavebních prací byli zapojeni také tehdejší studenti fakulty, čímž byl řešen nedostatek zedníků. Budova byla předána do užívání v prosinci 1987 (do té doby tehdejší Fakulta strojní sídlila na ulici Údolní). Nová 74 metrů vysoká budova držela déle než čtvrt století titul nejvyšší budovy Brna.


BUDOVA A1 V ČÍSLECH

1600 osob – celková kapacita budovy A1.

74 metrů – celková výška budovy, přičemž železobetonová konstrukce měří 72,75 metru. Budova má 19 pater.

28 let – tak dlouho držela výšková budova FSI titul nejvyšší budovy Brna (1984–2012). Dnes je třetí nejvyšší budovou po AZ Tower (111 metrů) a Spielberk Tower B (85 metrů). Vyniká ale svojí nadmořskou výškou, protože obě vyšší stavby stojí v nížině na jižní straně města, zatímco budova A1 sídlí v blízkosti Palackého vrchu (základy budovy jsou ve výšce 285 m. n. m.).

50 km – viditelnost ze střechy budovy A1 při dobrém počasí. Vidět je např. CHKO Pálava.

621 milionů Kč – konečný účet za rekonstrukci výškové budovy A1 (přesně 620 582 760 Kč bez DPH), 461 milionů korun poskytlo MŠMT formou dotace. Zbývajících 160 milionů korun uhradilo VUT v Brně z vlastních zdrojů.

482 tun oceli a 80 tun betonu – tolik materiálu bylo použito při sanaci nosných konstrukcí.

140 km – při rekonstrukci bylo položeno 140 km kabelů silnoproudé elektroinstalace a dalších 200 km rozvodů strukturované kabeláže.

9 ústavů – právě tolik pracovišť získá v nově opravené budově zázemí. Kromě odborných ústavů se do A1 přesunulo také studijní oddělení a děkanát fakulty.

16 000 m2 – taková je plocha koberců a linoleí, které bylo nutné položit ve všech podlažích objektu A1.

10 100 m2 – výměra fasády, jež je tvořena závěsným pláštěm z kompozitních hliníkových panelů.SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ VÝŠKOVÉ BUDOVY A1 V MÉDIÍCH

Studio 6, ČT24 ranní vstup (reportáž v čase 113:08)

Statické poruchy prodražily rekonstrukci výškové budovy fakulty strojního inženýrství vut. Po pětileté rekonstrukci se již do ní ale studenti vracejí krajskelisty.cz, 20.6.2016

Do výškové budovy FSI VUT v Brně se po opravě vrací studenti archiweb.cz, 20.6.2016

Výšková budova VUT začíná po náročné rekonstrukci sloužit výuce brno.cz, 20.6.2016

Výšková budova fakulty strojního inženýrství VUT je připravena na plný provoz brnenskadrbna.cz, 20.6.2016

Do bývalé nejvyšší budovy Brna se vrací studenti strojírenství denik.cz, 20.6.2016

Do zrekonstruované výškové budovy VUT v Brně se po pěti letech vrací studenti ct24.cz, 20.6.2016

Do výškové budovy FSI v Brně se začínají vracet studenti prumysl.cz, 20.6.2016

Brněnští studenti se vrací do výškové budovy, oprava se prodražila HALÓ noviny, 20.6.2016

Do bývalé nejvyšší budovy Brna se vrací studenti. Opravu prodražil materiál Brněnský deník, 20.6.2016

Výškáč“ po opravě znovu otevřel Mladá fronta DNES, 21.6.2016

Strojaři: návrat do výšin za 620 milionů Brněnský deník, 21.6.2016Tisková zpráva

Fotogalerie

Fotografie: archiv VUT a Igor Šefr

Kateřina Růžičková, 21. 6. 2016