Nový vizuální styl NETME Centre

Vědecko-výzkumné centrum NETME, fungující pod Fakultou strojního inženýrství, se rozhodlo pro redesign své značky.

Hlavním důvodem k tomuto kroku je především nový vizuální styl univerzity.

NETME Centre se rozhodlo přiblížit novým fakultním barvám, přijmout je za své a integrovat do současného loga.

V kontextu výzkumných aktivit je tento krok více než logický a nové barvy perfektně korespondují s činnostmi NETME Centre i fakulty a napomáhají tak k prezentaci NETME jako integrální součásti FSI.

Na změnu vizuálního stylu navazuje spuštění nových webových stránek www.netme.cz, jakož i zpracování nových propagačních a informačních materiálů.

Nové elektronické materiály jsou dostupné po přihlášení v intranetu na webu NETME Centre. Tištěné materiály jsou k dispozici na centrále v budově D5.


Kontaktní osobou pro případné dotazy je Eva Havelková, havelkova@fme.vutbr.cz

Kateřina Růžičková, 24. 6. 2016