Promoce a ocenění nejlepších absolventů

Ve dnech 11.7.-14.7.2016 se ke slavnostní promoci dostavilo více než 1000 absolventů Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně.

Během slavnostního aktu převzalo diplomy před zraky svých blízkých 451 nových inženýrů, mezi kterými bylo 99 absolventů s červeným diplomem, a 568 nových bakalářů, z nich obdrželo červený diplom 37 absolventů.

Promoce probíhaly v aule Q, která bezprostředně navazuje na nedávno otevřenou zrekonstruovanou budovu A1.

U příležitosti slavnostních promocí byla udělena jedna Cena rektora, pět Cen děkana a také jedna Cena Nadace Preciosa. Uděleno bylo i více než dvacet Cen průmyslového partnera, na kterých se podílely Eaton Elektrotechnika s.r.o., Erwin Junker Grinding Technology a.s., Honeywell, spol. s r.o., První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s., Robert Bosch, spol. s r.o., Slovácké strojírny, a.s.( http://www.fme.vutbr.cz/firmy/ cena-prumysloveho-podniku.html ).

Výše uvedenými cenami byli oceněni studenti za vynikající závěrečné práce. Vybrané práce nominovaly jednotlivé státnicové komise. Nejlepší práce byly následně za účasti studentů vybrány komisí, která byla složená ze zástupců firem, ústavů a vedení FSI.


Další fotografie z výběrového zasedání

Seznam oceněných studentů a jejich závěrečných prací:

CENA REKTORA:
Ing. Pikálek Tomáš, absolvent MS oboru Fyzikální inženýrství a nanotechnologie, diplomová práce „Analýza a ověření metody měření indexu lomu vzduchu pro laserovou interferometrii“

CENA DĚKANA:
Ing. Závodný Adam, absolvent MS oboru Fyzikální inženýrství a nanotechnologie, diplomová práce „Katalytické systémy založené na jednotlivých atomech“

Ing. Malátková Hana, absolventka MS oboru Průmyslový design ve strojírenství, diplomová práce „Design protézy dolní končetiny pro děti“

Ing. Mašek Jakub, absolvent MS oboru Letecký provoz, diplomová práce „Funkční zkouška tepelného spínače pro prostředí planety Mars“

Bc. Tesařová Markéta, absolventka BS oboru Fyzikální inženýrství a nanotechnologie, bakalářská práce „Rentgenová počítačová tomografie chrupavčitých tkání embryí“

Bc. Ďuriš Miroslav, absolvent BS oboru Základy strojního inženýrství, bakalářská práce „Návrh programu pro dekódování vzoru u 3D skeneru s proužkovou projekcí“

CENA NADACE PRECIOSA:
Ing. Šťastný Přemysl, absolvent MS oboru Materiálové inženýrství, diplomová práce „Obrobitelné biokeramické pěny připravené metodou gelového lití“

CENA PRŮMYSLOVÉHO PARTNERA:
Eaton Elektrotechnika s.r.o.

Ing. Lokaj Jakub, absolvent MS oboru Energetické inženýrství, diplomová práce „Teslova bezlopatková turbina“

Ing. Šedivý Dominik, absolvent MS oboru Fluidní inženýrství, diplomová práce „Proudění umělou srdeční chlopní“

Ing. Kučera Petr, absolvent MS oboru Konstrukční inženýrství, diplomová práce „Konstrukce a realizace zařízení pro testování kluzných ložisek“

Bc. Křižáková Viola, absolventka BS oboru Fyzikální inženýrství a nanotechnologie, bakalářská práce „Magnetické vlastnosti materiálů založených na metastabilních vrstvách Fe-Ni“

Bc. Bábor Lukáš, absolvent BS oboru Základy strojního inženýrství, bakalářská práce „Ranque - Hilshova vírová trubice“

Erwin Junker Grinding Technology a.s.

Ing. Kšica Filip, absolvent MS oboru Inženýrská mechanika a biomechanika, diplomová práce „Modelování dynamických vlastností a chování technických soustav“

Ing. Kráčmar Tomáš, absolvent MS oboru Výrobní stroje, systémy a roboty, diplomová práce „Konstrukce vřeten vícevřetenového soustružnického automatu“

Bc. Mácha Tomáš, absolvent BS oboru Základy strojního inženýrství, bakalářská práce „Stanovení deformace obdélníkové desky“

Honeywell, spol. s r.o.

Ing. Zloch Jan, absolvent MS oboru Automobilní a dopravní inženýrství, diplomová práce „Možnosti zvětšení zdvihového objemu čtyřválcového motoru Zetor“

Ing. Mareček Petr, absolvent MS oboru Aplikovaná informatika a řízení, diplomová práce „Robotický stolní fotbal“

Ing. Rakovský Kristián, absolvent MS oboru Stavba letadel, diplomová práce „Metodika analýz Damage Tolerance letecké konstrukce s využitím programu AFGROW“

Bc. Holub Martin, absolvent BS oboru Základy strojního inženýrství, bakalářská práce „Kavitace v mikrofluidice“

Bc. Miklas Václav, absolvent BS oboru Základy strojního inženýrství, bakalářská práce „Analýza účinnosti kaskády tepelných čerpadel“

První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s.

Ing. Malý Milan, absolvent MS oboru Technika prostředí, diplomová práce „Experimentální studie vlastností spreje a funkčnosti malých tlakových vířivých trysek“

Ing. Jindrová Eva, absolventka MS oboru Materiálové inženýrství, diplomová práce „Elektrochemické metody přípravy kovokeramických oxidačně odolných vrstev“

Ing. Harčarík Matej, absolvent MS oboru Kvalita, spolehlivost a bezpečnost, diplomová práce „Měření parametrů textury povrchu výrobků kontaktní a bezkontaktní metodou“

Bc. Šmak Radim, absolvent BS oboru Strojírenská technologie, bakalářská práce „Vliv směru svařování na hloubku průvaru u MAG metody“

Bc. Tobolka Ondřej, absolvent BS oboru Strojírenská technologie, bakalářská práce „Návrh CNC otočného stolu s kolébkou“

Robert Bosch, spol. s r.o.

Ing. Skalka Jan, absolvent MS oboru Strojírenská technologie, diplomová práce „Svařování Ti 6Al 4V elektronovým svazkem“

Ing. Sojka Michal, absolvent MS oboru Automobilní a dopravní inženýrství, diplomová práce „Návrh jednotné koncepce teleskopů manipulátorů přepravek pro zakladače typu Navette a SMC“

Ing. Michl Antonín, absolvent MS oboru Aplikovaná informatika a řízení, diplomová práce „Návrh a realizace řídící jednotky pneumatického manipulátoru“

Bc. Malík Jiří, absolvent BS oboru Matematické inženýrství, bakalářská práce „Tvorba matematického modelu interakce tekutiny s hydrofobním povrchem“

Slovácké strojírny, a.s.

Ing. Kakáč Martin, absolvent MS oboru Strojírenská technologie, diplomová práce „Technologie frézování na CNC obráběcím centru metodou VoluMill“

Ing. Sekerová Tereza, absolventka MS oboru Výrobní stroje, systémy a roboty, diplomová práce „Zjednodušení procesů firmy KSK Kuřim“

Ing. Soviš Jan, absolvent MS oboru Strojírenská technologie a průmyslový management, diplomová práce „Vývoj zkušební metody mechanických a technologických vlastností feritového prášku“

Bc. Kovář Jaroslav, absolvent BS oboru Základy strojního inženýrství, bakalářská práce „Deformačně napěťová analýza železničního mostu přes řeku Svratku“

Bc. Štěpánek Vojtěch, absolvent BS oboru Základy strojního inženýrství, bakalářská práce „Návrh a konstrukce hobby frézky“

Kateřina Růžičková, 16. 7. 2016