Memorandum o spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy ČR

Děkan Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně Jaroslav Katolický, představitelé dalších 2 významných českých strojních fakult a viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) podepsali memorandum o vzájemné spolupráci.

Zmíněné instituce se společně zapojí do projektu na podporu konkurenceschopnosti evropských strojních fakult. Cílem je vybudovat Středoevropské centrum excelence pro strojní inženýrství, a to díky výzvám v programu H2020.


Viceprezident SP ČR František Chaloupecký uvedl: „Věříme, že projekt přinese rozvoj ve strojírenské oblasti jak po stránce výzkumné, tak v přenosu výsledků do praxe, což by mělo zvýšit konkurenceschopnost českých podniků. Navíc bude zapojena Technická univerzita v Mnichově, takže přínosy budou pramenit také z mezinárodní spolupráce s touto úspěšnou organizací.“


Další informace na stránkách Svazu průmyslu a dopravy v ČR

Kateřina Růžičková, 14. 9. 2016