FSI se prezentovala na Burze práce a vzdělávání v Olomouci

Svaz průmyslu a dopravy ČR, Úřad práce ČR - pobočka Olomouc a Krajská hospodářská komora Olomouckého kraje pořádaly v Olomouci dne 20.9.2016 Burzu práce a vzdělávání 2016.

Byla zaměřena na zájemce o práci, zájemce o studium na středních a vysokých školách, rodiče i firmy a poskytla dostatek nabídek a příležitostí pro doplnění informací a poznatků pro všechny zúčastněné.

Součástí akce byl i bohatý doprovodný program ve formě poradenství úřadu práce, informací o volných pracovních pozicích, o práci v zemích EU, o volbě a změně povolání i rekvalifikacích i soutěží pro žáky základních a středních škol o zajímavé ceny. Na závěr byly vyhlášeny nejpřitažlivější expozice podle názorů návštěvníků burzy.

Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně se zúčastnila burzy jako jeden ze čtyř zástupců vysokých škol spolu s Univerzitou obrany, Fakultou strojní VŠB – TU Ostrava a Univerzitou Palackého. Stánek fakulty informoval o nabídkách studijních oborů, odborných služeb pro firmy, zajímavých akcích pro středoškolské studenty aj. Největší zájem studentů i jejich rodičů byl o letecký simulátor a vystavený model letadla, se kterým se tým autorů z Leteckého ústavu účastnil mezinárodních soutěží.

Bylo projednáno i několik možností spolupráce se zástupci strojírenských firem v regionu i v Moravskoslezském kraji, zajímavá byla setkání s absolventy, kteří na burzu dorazili s dětmi a na svá studia vzpomínali velmi rádi.

Děkujeme za skvělou reprezentaci fakulty Ing. Matějů a Ing. Koutníkovi, studentům doktorského studia na Leteckému ústavu FSI.

Hana Petrušková, 25. 9. 2016