Noc vědců 2016 - BEZPEČNOST

Poslední zářijový pátek se několik ústavů Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně zapojilo do Noci vědců a společně s dalšími brněnskými institucemi připravily v Technickém muzeu v Brně bohatý program představující nejrůznější obory vědy. Program přilákal téměř 2.000 návštěvníků.


Od 18:00 do 24:00 hodin byla pro všechny návštěvníky přístupná stanoviště s následujícím programem:

 • TAJNÝ TEXT? Zajistit bezpečnost textů nám pomáhají šifry. Ponořte se s námi do tajů kryptologie.
 • Bezpečnost dronů je velmi diskutované téma! Představujeme balistický záchranný systém Galaxy GBS 10, který umožňuje záchranu dronu i v extrémně nízké výšce letu.
 • V prostředí VIRTUÁLNÍ REALITY umíme vyhodnotit bezpečnost nového výrobního stroje. Speciální brýle Vás přenesou do (NE)SKUTEČNÉHO světa konstruování.
 • HRÁTKY S FYZIKOU. Netradiční pokusy s lasery i silnými magnety. Pomocí dvojlomu ukážeme napětí v konstrukcích, i odkud se bude šířit lom. A také umíme ověřit, zda jsou Vaše peníze PRAVÉ!
 • Při návrhu mostních konstrukcí je třeba dodržet nejen požadavky související s funkcí a provozem, architektonickým provedením a údržbou, ale zejména přísná bezpečnostní kritéria daná normami. Při jejich navrhování se s výhodou využívá simulací pomocí metody konečných prvků (MKP), která umožňuje analýzu napjatosti, deformací a posouzení bezpečnosti konstrukce.
 • Bezpečnost konstrukcí před nežádoucími vibracemi. Vibrace způsobují nebezpečné jevy v konstrukcích a mohou způsobit i jejich destrukci. Vliv vibrací se zvyšuje v oblastech rezonance. Správně navržená konstrukce je bezpečná z hlediska vlivu vibrací.
 • Cítíte se bezpečně v dopravních prostředcích či s hlavou v oblacích na rozhledně z kovové konstrukce? Zabýváme se analýzou strojních součástí a konstrukcí, abychom nehodám předcházeli, či jejich riziko a dopad minimalizovali.
 • I pilot formule myslí na svou bezpečnost. Dokážete bezpečně projet závodní trať ve formuli, kterou sestavili mladí brněnští strojaři?
 • Biomechanika je dobrý pomocník při návrhu endoprotéz, implantátů, fixátorů nebo náhrad a při posuzování jejich bezpečnosti. Medicína dnes dokáže takřka zázraky: umí vyměnit lidský kloub, nahradit chybějící zuby či celé kusy lebky nebo zpevnit zlomené kosti a urychlit tak jejich hojení. Jsou však tyto zásahy lidské ruky do stavby těla (byť vedené dobrými úmysly) bezpečné? Nemůže se třeba umělý kloub v těle poškodit, zubní implantát zlomit a napáchat tak víc škody než užitku? Odpovědi na tyto z velké části technické otázky poskytuje právě biomechanika, jejímiž mocnými nástroji jsou mj. modelování a výpočty metodou konečných prvků.
 • Vlastnosti materiálů hrají zásadní roli v bezpečnosti a zabezpečení věcí kolem nás. Jak důležitou roli může hrát teplota při konstrukci mostů nebo pojistek? Splňuje lano parametry uvedené při nákupu? To lze zjistit tahovou zkouškou.
 • Mobilní roboti se pomalu stávají běžnou součástí našich inteligentních domácností. Jak je to s jejich bezpečností? Jaké algoritmy zajistí, že nám mobilní robot neublíží?

Velkého zájmu ze strany návštěvníků se těšila také populárně naučná přednáška prof. Miloslava Druckmüllera.

 • "Je Slunce hrozbou pro naši civilizaci aneb pravděpodobnost výskytu extrémních jevů."
  Prof. Miloslav Druckmüller je český matematik, fotograf a profesor na Fakultě strojního inženýrství. Jeho nejznámějším přínosem jsou revoluční snímky sluneční koróny při úplných zatměních Slunce.


„Evropská noc vědců je každoroční setkání výzkumných pracovníků se širokou veřejností. Akce se koná vždy poslední pátek v září v celé EU a je zaměřena zejména na žáky a studenty. Jejím cílem je usnadnit dialog mezi vědci a veřejností, zdůraznit společenskou potřebu vědců v každodenním životě, zvýšit povědomí veřejnosti o vědě a výzkumu a motivovat mladé lidi k volbě profese výzkumníka. Akce probíhá formou dnů otevřených dveří v laboratořích, experimentů, kvízů, výstav a přednášek.“


Odkazy:

Fotogalerie

Oficiální stránky celorepublikového organizátora Noci vědců:

www.noc-vedcu.cz

Kateřina Růžičková, 10. 10. 2016