FSI je NEJLEPŠÍ fakultou podle zaměstnavatelů

Ve třetím ročníků soutěže ŠKOLA DOPORUČENÁ ZAMĚSTNAVATELI zvítězila Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně.

FSI svým letošním umístěním ještě vylepšila úspěch z předcházejících dvou ročníků, kdy se mezi všemi fakultami vysokých škol v České republice umístila na druhé pozici.

Soutěž ŠKOLA DOPORUČENÁ ZAMĚSTNAVATELI pořádá Klub zaměstnavatelů České republiky a přední zaměstnavatelé v ní hodnotí fakulty vysokých škol.

Do letošního hodnocení fakult se zapojila rekordních 290 zaměstnavatelů z celé České republiky. Fakulty byly hodnoceny z hlediska jejich přínosu pro trh práce a kvalifikovanosti absolventů.


Pořadí v roce 2016:

  1. VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ, FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ (1472 b.)
  2. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní (1380 b.)
  3. Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní (1039 b.)

Celkové pořadí opět potvrdilo, že mezi zaměstnavateli jsou nejžádanější absolventi technických oborů, především z oblasti strojírenství. Strojní fakulty obsadily všechny tři nejvyšší příčky.


Jaká je metodika hodnocení připomíná Pavel Hulák, ředitel Klubu zaměstnavatelů, který je organizátorem soutěže: „Třemi slovy jednoduchá, transparentní a spravedlivá. Personalisté firem po celé republice obdrží každoročně kompletní seznam fakult působících v ČR a uplatňují své znalosti a zkušenosti z náboru jejich absolventů i ze spolupráce se školami jako takovými. V bodovém přínosu se projeví také koeficient určený počtem zaměstnanců, protože větší firmy zaměstnávají vyšší počty absolventů a mají tedy do kvality školství více co mluvit. Ještě silněji než v loňském roce se potvrdila dominance technických oborů. Jediné dvě „netechnické“ fakulty, které se vklínily na závěr první dvacítky jsou Fakulta managementu a ekonomiky UTB ve Zlíně a Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava na 16. a 19. místě.Ocenění je určeno fakultám vysokých škol, které nejlépe připravující své absolventy na zaměstnání. Hodnotný titul ŠKOLA DOPORUČENÁ ZAMĚSTNAVATELI udělený zástupci předních firem z celé České republiky je užitečnou zpětnou vazbou pro školy samotné, ale zejména cennou informací a vodítkem pro uchazeče, případně jejich rodiče hledající správnou volbu pro přípravu na budoucí kariéru svých dětí.


Více informací na stránkách Klubu zaměstnavatelů.

Kateřina Růžičková, 10. 11. 2016