Rektor ocenil vybrané akademiky a studenty VUT

V úterý 22. listopadu 2016 ocenil rektor v rámci Akademického shromáždění VUT v Brně vybrané osobnosti brněnské techniky. Celkem byly rozdány tři zlaté, pět stříbrných a dvě pamětní medaile. Dále bylo uděleno třináct Cen rektora a v rámci slavnostního ceremoniálu v historické aule rektorátu byli oceněni i vítězové soutěže o nejlepšího pedagoga podle hodnocení studentů VUT v Brně.

Mezi oceněnými byla i řada osobností z Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně.

Zlatou medaili si odnesl matematik prof. RNDr. Alexander Ženíšek, DrSc., a to za zásluhy o rozvoj VUT i Fakulty strojního inženýrství, a rovněž za celoživotní přínos k vědeckému rozvoji na VUT.

Stříbrnou medailí byl za vynikající pracovní výsledky v oboru tribologie oceněn prof. Motohiro Kaneta. Stříbrnou medaili získal také Ing. Stanislav Jansa, CSc. z Ústavu konstruování FSI. Oceněn byl za dlouholeté pedagogické působení na brněnské technice.

Za dlouholetou úspěšnou vědecko-výzkumnou práci pro FSI v oblasti technické diagnostiky si pamětní medaili odnesl doc. Ing. Ivan Mazůrek, CSc.

Ocenění rektora za vynikající výsledky ve vědecké přípravě, vynikající studijní výsledky nebo úspěšnou reprezentaci fakulty přijali: Ing. David Nečas, Ph.D.; Ing. Pavlína Trubačová; Bc. Jaroslav List; Bc. Tomáš Kolečář; Ing. Tomáš Krejčí; Jan Fabig; Bc. David Hruboš a Bc. Miroslav Rebej.

Také byli vyhlášení vítězové v anketě o nejlepšího pedagoga podle hodnocení studentů VUT v Brně. Za bakalářské studium Mgr. Jana Hoderová, Ph.D. a za navazující magisterské studium doc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D. Mezi oceněnými pedagogy byla i Mgr. Pavla Staňková z Ústavu jazyků FSI. Ocenění získala za nejlepšího pedagoga bakalářského studia na Fakultě podnikatelské.


Všem oceněným gratulujeme.


17. Akademické shromáždění – fotogalerie.

Kateřina Růžičková, 28. 11. 2016