Dinosauři na řetězu – mechatronika a iluze

Technické muzeum v Brně ve spolupráci s Fakultou strojního inženýrství VUT a firmou West Media zvou na unikátní výstavu robotických modelů dinosaurů zasazených do iluzorního prostředí druhohorní přírody. Výstava představuje více než šedesát statických a robotických modelů v životní velikosti, které díky nejmodernějšímu výzkumu v oboru mechatroniky a paleontologie umožňují návštěvníkům téměř autentický zážitek podobný efektům filmové série Jurský park, umocněný světelnými, zvukovými, ale i pachovými efekty.

Výstava je prezentována na 1300 m2 výstavní plochy ve třech podlažích a byl kvůli ní dočasně přeinstalován největší a nejvyšší prostor muzejních expozic. Její nedílnou součástí je i část edukační, která vysvětluje pojem a principy mechatroniky, předvádí výsledky výzkumů českých paleontologů a autentické lokální nálezy zkamenělin, podobně jako repliky významných světových nálezů na pozadí příběhu o vzniku Země s důrazem na období druhohor.


Robotické modely připravovali kolegové z Mechatronické laboratoře FSI pod vedením docenta Roberta Grepla. Právě aplikace poznatků z mechatroniky, tedy oboru, který spojuje mechaniku, elektroniku a počítačové řízení, činí výstavu výjimečnou. Poprvé na obnažených mechanických kostrách je zde odhaleno pohybové ústrojí modelů v životní velikosti. Pomocí ovládacího panelu si tak návštěvníci vyzkouší, jak robota mechatronicky rozpohybovat, aby vznikla iluze, že je živý.


Výstavu je možné navštívit od 15. listopadu 2016 do 15. března 2017 .


Základní principy mechatroniky vysvětluje v reportáži České televize vedoucí odboru mechatroniky na Ústavu mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky, FSI VUT v Brně, pan docent Robert Grepl: http://www.ceskatelevize.cz/…/ob…/504588-dinosauri-na-retezu .

Kateřina Růžičková, 2. 12. 2016