Dny testování tlumičů na FSI

V listopadu a v prosinci nabízela Fakulta strojního inženýrství bezplatné testování tlumičů automobilů na profesionálních testerech, které jsou standardně používány v dílenské praxi.

Testování zajišťoval Ústav konstruování FSI. Testovaným vozům byl změřen stav tlumičů na třech profesionálních rezonančních adhezních testerech. Výstupem testování byl protokol z měření.

Akce byla určena jak pro zaměstnance a studenty VUT, tak pro širokou veřejnost, a jejím cílem bylo zvýšení bezpečnosti silničního provozu, a také provést srovnání různých diagnostických metod, z nichž jedna byla vyvinuta přímo na Ústavu konstruování .

O testování byl velký zájem a všechny nabízené listopadové i prosincové termíny již byly obsazeny.

Vaše případné dotazy Vám zodpoví Ing. Petr Novák na e-mailové adrese Petr.Novak4@vut.cz

Kateřina Růžičková, 2. 12. 2016