Průzkum mezi absolventy

Výsledky dotazníkového šetření, které proběhlo v období říjen 2017 - prosinec 2017. Osloveni byli absolventi navazujícího magisterského studia FSI z roku 2015 a 2016, tedy rok až dva po absolutoriu.


Absolventi FSI VUT v Brně snadno vstupují na pracovní trh.

 • 70 % absolventů mělo zajištěnou práci ještě před ukončením studia.
 • 96 % absolventů pracovalo nejpozději 3 měsíce po ukončení studia.
 • 69 % absolventů alespoň občas kvalifikovaně pracovalo již během studia.

Fakulta zprostředkovává kontakt s budoucími zaměstnavateli.

 • 54 % absolventů k získání zaměstnání využilo aktivit ze strany fakulty či VUT. (23 % navázalo na spolupráci v rámci studia např. na diplomové práci či projektu, 26 % pak využilo prezentace firem přímo na škole nebo pracovních veletrzích, které fakulta či VUT pořádá či spolupořádá, 5% inzerce na webu fakulty)

Slušný nástupní plat, rok až dva po absolutoriu v průměru o čtvrtinu více.

 • 27 746 Kč byl průměrný nástupní plat absolventa FSI.
 • 38 451 Kč byl aktuální plat absolventů z let 2015-2016 v době dotazování, které proběhlo koncem roku 2017.

Uplatnění v českých i nadnárodních společnostech.

 • 42 % absolventů našlo zaměstnání v i zahraniční/nadnárodní společnosti.
 • 28 % absolventů pracuje v české soukromé firmě.

Změna pracovního místa je snadná.

 • 80 % absolventů považuje za velmi snadné či snadné nalezení či změnu pracovního místa.

Strojaři najdou práci i mimo velká města, zahraničí není výjimkou.

 • Z výzkumu vyplynulo, že v Jihomoravském kraji pracuje necelá polovina absolventů, dalšími kraji v pořadí jsou Vysočina a Olomoucký kraj. 4% absolventů pracují v zahraničí mimo Slovenska.

Práce, která baví

 • 97 % absolventů je se svou prací spokojeno.


Znovu na FSI!

 • 87 % absolventů Fakulty strojního inženýrství říká, že by ke studiu zvolili stejnou fakultu.

Kateřina Růžičková, 9. 1. 2018