Evropská konference slévačů v Brně

Ve dnech 10. - 12. 5. 2017 se v Brně konala významná evropská slévárenská konference zaměřená na technologii vytavitelného modelu, na jejíž organizaci se významnou měrou podíleli pracovníci odboru slévárenství ÚST.

Tuto celkově třídenní akci – nazvanou „Workshop“ pořádala organizace EICF – European Investment Casting Federation (Evropská Federace Přesného Lití) ve spolupráci s VUT Brno – odborem slévárenství Ústavu strojírenské technologie, Spolkem Přesného Lití (CICA – Czech Investment Casting Association) a Technickým Muzeem v Brně.

Celá konference byla zaměřena především na řízení kvality v jednotlivých fázích technologie přesného lití metodou vytavitelného modelu. Přednášky (celkem 14) a doprovodná výstava (celkem 17 vystavovatelů) se uskutečnily v Konferenčním centru hotelu Voroněž.

Úvodní, tzv. „Klíčová přednáška – Key Paper“ Workshopu, byla přednesena prof. Milanem Horáčkem z VUT v Brně. Zaměřena byla jak na oblast vzdělávání slévárenských odborníků (kde VUT v Brně prostřednictvím odboru slévárenství na ÚST hraje klíčovou roli), tak na shrnutí vybraných výzkumných projektů, řešených v poslední době odborem slévárenství, zaměřených na technologii přesného lití. Tato technologie je v současnosti pravděpodobně nejprogresivnější slévárenskou technologií, umožňující výrobu vysoce tvarově náročných a přitom rozměrově přesných, tzv. „Net-Shape“ odlitků (od lopatek leteckých motorů až po náhrady lidských kloubů). Odbor slévárenství ÚST na FSI je v oblasti této technologie ve světě respektovaným pracovištěm, prezentujícím výsledky výzkumů již více než 20 let na světových a evropských konferencích. Prezentace jsou především výsledkem úzké spolupráce se slévárnami přesného lití v ČR ( PBS Velká Bíteš, Alucast Tupesy, Mesit Uherské Hradiště). V ČR je celkem 11 sléváren pracujících s touto vysoce progresivní technologií.

Dále v programu konference zaznělo celkem 13 přednášek orientovaných na kontrolní metody a celkové řízení kvality v procesu odlévání metodou vytavitelného modelu.

Poslední den setkání evropských slévačů byl věnován návštěvám sléváren Alucast Tupesy (25 účastníků), PBS Velká Bíteš (56) a také firmy Láník Boskovice (25). Tyto návštěvy jsou vždy klíčovým faktorem pro celkové hodnocení Workshopů účastníky (není snadné nalézt vhodné firmy s jejich souhlasem k návštěvě).

První ohlasy na „brněnský Workshop“ jsou vysoce pozitivní jak ze strany účastníků tak organizátorů. Organizátoři byli především spokojeni s rekordní účastí 157 delegátů ze sléváren, dodavatelských firem a univerzit z celkem 20 zemí.

Taková účast byla dle sdělení výkonného ředitele EICF pana Carlose Olabeho zatím historicky nejvyšší (např. poslední Workshop pořádaný v Sheffieldu-UK byl navštíven necelou stovkou účastníků).

Výkonným výborem EICF bylo vysloveno poděkování v podobě pamětních plaket spolupracujícím organizacím především odboru slévárenství ÚST na FSI, TM v Brně a také navštíveným firmám Alucast, PBS a Láník.


text: prof. Ing. Milan Horáček, CSc.

Kateřina Růžičková, 19. 5. 2017