Mezinárodní konference Engineering Mechanics 2017 ve Svratce

Minulý týden pořádal Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky FSI VUT v Brně spolu s firmou ŽĎAS, a.s., opět po třech letech, ve kterých se střídají spolu s Ústavem teoretické a aplikované mechaniky a Ústavem termomechaniky AV ČR, již 23. ročník mezinárodní konference Engineering Mechanics 2017.

Tato konference se již tradičně konala v prostředí Žďárských vrchů za hojné účasti zahraničních účastníků, kteří tvořili více než polovinu z téměř dvou set sedmdesáti zúčastněných, což je konferenčním rekordem. To, že je konference mezinárodní dokládá i fakt, že se jí účastnil téměř stejný počet polských účastníků, jako českých. Dále byly zastoupeny například země jako Ukrajina, Rusko, Indie, Malta, Velká Británie Itálie či Alžírsko.

Rekordní byl i počet posterových prezentací, kterých bylo letos 114 a z nich odborná 10-ti členná komise vybrala pět nejlepších posterů a následně ve spolupráci s generálním ředitelem firmy ŽĎAS, a.s. i finančně ocenila. Další pozitivní informací je fakt, že více než deset procent účastníků tvořily ženy. Na konferenci ve Svratce zaznělo celkem 5 plenárních přednášek, ze kterých byly dvě z FSI. Výstupem z konference je 1150 stránkový sborník s 274 vědeckými články, který editoval doc. Ing. Vladimír Fuis, Ph.D. Tento byl od roku 2011 vždy pod jeho redakcí indexován vědeckou citační databází Web of Science, o což se bude snažit i v letošním roce.


www.engmech.cz
Fotogalerie

Kateřina Růžičková, 22. 5. 2017