Expedice za úplným zatměním Slunce 2017

(11. EXPEDICE FSI VUT)


V pondělí 21. srpna 2017 nastalo úplné zatmění Slunce pozorovatelné na území USA. Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně a Institute for Astronomy (University of Hawaii) připravily společnou expedici. Obě instituce dlouhodobě spolupracují při získávání, zpracovávání a vyhodnocování snímků úplného zatmění Slunce.


Vedoucí expedice: prof. Shadia Rifai Habbal (Institute for Astronomy, University of Hawaii)

Vedoucí českého týmu: prof. Miloslav Druckmüller, Ústav matematiky FSI VUT v Brně.
Prof. Miloslav Druckmüller je vedoucím oboru počítačové grafiky a geometrie Ústavu matematiky FSI, patří mezi světově uznávané odborníky v oblasti numerických metod zpracování obrazů sluneční koróny získaných při úplných zatměních Slunce.

Členové expedice z Ústavu matematiky FSI VUT v Brně: doc. ing. Pavel Štarha, Mgr. Jana Hoderová, Ph.D.


Jednalo se o jedno z nejočekávanějších úplných zatmění Slunce, protože pás totality, na rozdíl od předcházejících let, přecházel přes snadno dostupnou pevninu s vhodnými pozorovacími lokalitami. Začalo v ranních hodinách v severním Pacifiku a končí v Atlantickém oceánu odpoledne.


Členové expedice připravili pozorování na pěti místech USA:

  • Mitchell (Oregon)
  • Mackay (Idaho)
  • hora Whiskey Mountain (Wyoming)
  • Guernsey State Park (Wyoming)
  • Alliance (Nebraska)


V úterý 1.8.2017 proběhlo na fakultě setkání se členy letošní expedice. Předcházející expedice i tu letošní představil vedoucí českého týmu prof. Miloslav Druckmüller. S dalšími detaily a plány účastníky setkání seznámili dr. Jana Hoderová a doc. Pavel Štarha. Úspěšnou expedici popřál členům také děkan FSI Jaroslav Katolický.


Fotogalerie setkání

Sluneční koróna – proč se zkoumá?

Čím více je společnost odkázaná na svět techniky, tím se stává zranitelnější. Jednu z hrozeb představuje i Slunce a jeho koróna. Rychlé změny magnetického pole mohou způsobit rozsáhlé výpadky energetické sítě. Můžeme si připomenout datum 13. března 1989, kdy bez energie byla po několik hodin velká část Kanady, USA a Švédska.

Solární koróna a její chování je i na základě uvedené události v popředí zájmu vědců. Sondy, které budou její chování v budoucnosti více zkoumat, již nyní připravuje NASA i ESA. Obě tyto kosmické agentury při přípravě svých sond vycházejí i z poznatků, ke kterým dospěl profesor Druckmüller a jeho tým při předcházejících expedicích za úplným zatměním Slunce.

Kateřina Růžičková, 1. 8. 2017