Promoce a ocenění nejlepších absolventů 2017

V aule Q probíhaly na Fakultě strojního inženýrství VUT v Brně ve dnech 9.7.-12.7.2017 slavnostní promoce. Diplomy převzalo 482 nových inženýrů, z nichž obdrželo červený diplom 123 absolventů, a 608 nových bakalářů, mezi kterými bylo 36 absolventů s červeným diplomem.

Během slavnostních promocí byla udělena jedna Cena rektora, patnáct Cen děkana a také jedna Cena Nadace Preciosa. Uděleno bylo i dvacet pět Cen průmyslového podniku, na kterých se podílely společnosti ENVITES, spol. s r.o., Honeywell, spol. s r.o., První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s., Robert Bosch, spol. s r.o., Slovácké strojírny, a.s.

Cenami byli oceněni studenti za vynikající závěrečné práce. Vybrané práce nominovaly jednotlivé státnicové komise. Nejlepší práce byly následně za účasti studentů vybrány komisí, která byla složená ze zástupců firem, ústavů a vedení FSI.

Další fotografie z výběrového zasedání

Kompletní seznam oceněných studentů a jejich závěrečných prací

Kateřina Růžičková, 15. 7. 2017