Cenu za nejlepší diplomovou práci získal Ing. Tomáš Kráčmar

Diplomová práce Ing. Tomáše Kráčmara na téma „Konstrukce vřeten vícevřetenového soustružnického automatu“, která byla obhájena na Ústavu výrobních strojů, systémů a robotiky FSI, zvítězila v soutěži o nejlepší diplomovou práci, kterou pořádala Společnost pro obráběcí stroje.

Slavnostní předání ocenění proběhlo na Fakultě strojní ČVUT.

Společnost pro obráběcí stroje podporuje rozvoj výroby, vývoje a použití obráběcích strojů v České republice se záměrem účinně pomáhat našemu průmyslu obráběcích strojů k dosažení vysoké úrovně a k výraznému zvýšení podílu České republiky na světové produkci obráběcích strojů.

Kateřina Růžičková, 22. 8. 2017