DOPORUČENO ZAMĚSTNAVATELI - prestižní ocenění opět pro FSI

Ve čtvrtém ročníků soutěže ŠKOLA DOPORUČENÁ ZAMĚSTNAVATELI obhájila Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně prvenství z loňského ročníku. I v roce 2017 získala od zaměstnavatelů nejvyšší hodnocení mezi všemi fakultami vysokých škol v ČR.

Jedná se již o čtvrté prestižní ocenění ŠKOLA DOPORUČENÁ ZAMĚSTNAVATELI, jehož je FSI držitelem. V prvních dvou ročnících soutěže bylo ocenění předáno za druhé místo, ve třetím ročníku za místo první.

Zástupci škol převzali ocenění během VI. výročního setkání Klubu zaměstnavatelů, kterého se účastnili elitní zaměstnavatelé, vysoké i střední školy i hosté ze státní správy. Slavnostní setkání se konalo dne 8.11.2017 v důstojném prostředí pražské Betlémské kaple.


Soutěž ŠKOLA DOPORUČENÁ ZAMĚSTNAVATELI pořádá Klub zaměstnavatelů České republiky a přední zaměstnavatelé v ní hodnotí fakulty vysokých škol.


Fakulty jsou hodnoceny z hlediska jejich přínosu pro trh práce a kvalifikovanosti absolventů.


Pořadí v roce 2017:

  1. VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ, FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ
  2. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní
  3. Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní

Z výsledků je zřejmé, že i v letošním ročníku zaměstnavatelé vyzdvihli kvalitu absolventů technických oborů, především z oblasti strojírenství, jejichž absolventi patří k těm nejžádanějším na trhu práce.
Ocenění je určeno fakultám vysokých škol, které nejlépe připravující své absolventy na zaměstnání. Hodnotný titul ŠKOLA DOPORUČENÁ ZAMĚSTNAVATELI udělený zástupci předních firem z celé České republiky je užitečnou zpětnou vazbou pro školy samotné, ale zejména cennou informací a vodítkem pro uchazeče, případně jejich rodiče hledající správnou volbu pro přípravu na budoucí kariéru svých dětí.


Více informací na stránkách Klubu zaměstnavatelů .

Kateřina Růžičková, 9. 11. 2017