Profesor Jiří Marek obdržel Cenu Štefana Kassaya

Dne 14. 11. 2017 byla v Pezinku slavnostně předána Cena Štefana Kassaya profesoru Jiřímu Markovi za osobnostní vzor a příkladnou profesionální životní dráhu ve spojení vědy a praxe, za mimořádný vklad a excelentní realizování progresívních konstrukcí obráběcích strojů a mimořádné výsledky v edukační, vědecko-výzkumné, publikační aktivitě a mezinárodní spolupráci.

Nadaci založil dr.h.c prof. PhDr. Ing. Štefan Kassay, DrSc. v roce 2002. Cílem nadace je podpořit skupiny nebo jednotlivce za účelem rozvoje vědy, vzdělání a vzdělávacího procesu. Nadace podporuje zejména vydavatelskou činnost. Rozsáhlá aktivita nadace je úzce svázaná, mimo jiné významné instituce, i se Slovenskou akademií věd a Vydavatelstvím Veda.

Prof. Dr. Ing. Jiří Marek se tak zařadil vedle doposud oceněné osobnosti a je to bezpochyby uznání jeho celoživotní vědecko-výzkumné a pedagogické práce nejen na půdě VUT, ale i v praxi. Blahopřejeme!

doc. Ing. Radek Knoflíček, Dr., 16. 11. 2017