ÚMTMB připravuje interaktivní vitrínu

Vitrína v sedmém patře budovy A2, kde sídlí Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky dostala po dlouhých letech nový obsah. Byl do ní umístěn interaktivní model inverzního kyvadla, který vznikl v Mechatronické laboratoři. Kolemjdoucí mohou funkce kyvadla ovládat pomocí dotykových tlačítek umístěných na skle vitríny a v reálném čase pak sledovat průběh zaznamenaných signálů.

Inverzní kyvadlo sestavili v rámci svých bakalářských prací studenti Bc. Roman Adámek a Bc. Patrik Vávra. V současné době běží kyvadlo v testovacím provozu, takže jistě dojde k drobným funkčním změnám a k umístění nových grafických prvků, i tak už ale slouží studentům k rozptýlení mezi náročnými přednáškami.

Lineární inverzní kyvadlo je klasickou školní úlohou, na které se vyučují základní i pokročilejší metody modelování a řízení dynamických systémů. Stejné nebo podobné principy lze ale nalézt i v reálných aplikacích, velmi podobně se chová například vozítko Segway.

Ing. Martin Brablc, 12. 12. 2017