Ohlédnutí za Strojařským knírem 2017

Blížící se Vánoce jsou pro řadu lidí spojené s charitou. V závěru roku se do charitativní akce Movember zapojila také Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně.
Celý listopad se na FSI nesl ve znamení Strojařského kníru, kterým jsme letos poprvé celosvětovou akci podpořili. Během celého měsíce jsme se snažili plnit poslání Movemberu, tedy zvyšovat povědomí o zdraví mužů se zaměřením především na prevenci typicky mužského onemocnění, kterým je rakovina prostaty a varlat, a získat finanční prostředky na výzkum a nákup přístrojů do nemocnic.


Strojařský knír 2017 jsme 1. listopadu zahájili úvodním společným holením strojařů. Do holení se kromě studentů a zaměstnanců fakulty zapojilo také celé vedení. Svůj typický knír shodil i Jaroslav Katolický, děkan FSI. Určitě stojí za zmínku, že knír si pěstuje již téměř 30 let. Obdobnou „oběť“ podstoupil i profesor Miroslav Jícha, kterého knír také doprovází několik desetiletí.

Prostory pro holení nám nabídla fakultní Kavárna Strojovna a o holení se postaral Salon Mia. Oběma našim parterům bychom rádi ještě jednou poděkovali za bezplatně poskytnuté služby a maximální vstřícnost!Součástí programu Strojařského kníru 2017 byla osvětová přednáška. S ní na fakultu zavítal známý sportovec Petr Koukal. Poutavým způsobem se během přednášky svěřil se svou vlastní zkušeností se zhoubnou nemocí a představil projekt STK pro chlapy, který v prevenci podporuje všechny věkové kategorie mužů. Nezapomněl však ani na ženy. Společně s ním na fakultě vystoupily také jeho kolegyně ze sdružení Ruce na prsa.První ročník Movemberu na FSI jsme zakončili společným focením strojařských knírů. Poslední listopadový den, kdy na Brno dopadaly jedny z prvních letošních sněhových vloček, se před výškovou budovou A1 sešla skupinka majitelů strojařských knírů i další podporovatelé akce.Od prvního listopadu bylo možné přispívat na společný účet týmu Strojařský knír. Členové týmu i anonymní podporovatelé celkem poslali na účet částku 13.007 Kč. Současně se v průběhu celého měsíce podařilo do kasičky umístěné ve fakultní kavárně také vybrat nemalou částku, kterou jsme dodatečně na charitativní účet zaslali. Celková suma se tak dosud vyšplhala na 14.243 Kč. (Účet je stále aktivní, takže i nadále je možné dary zasílat.)


Všem jednotlivým dárcům děkujeme! Věříme, že se nám podařilo finančně podpořit dobrou věc a současně upozornit na důležitost prevence u rakoviny prostaty, varlat a prsu.


I pro příští rok máme v plánu se do akce opět zapojit, takže i v listopadu 2018 budou brněnští strojaři nosit knír. Jaký bude ten Váš?


Fotogalerie:

Holení strojařů 2017

Přednáška Petra Koukala 2017

Závěrečné focení strojařských knírů 2017


Mediální výstupy:
TV STIKS : Knírem proti rakovině. Listopad je měsícem mužského zdraví
jihomoravskenovinky.cz: VUT se poprvé zapojí do charitativní akce Movember
Brněnský deník: Oholením bojují proti rakovině

Movember je celosvětová každoročně se opakující charitativní akce, která probíhá v listopadu. Listopad je totiž měsícem mužské solidarity.

Účelem akce je získání finančních prostředků a zvyšování povědomí o zdraví mužů se zaměřením především na prevenci typicky mužského onemocnění, kterým je rakovina prostaty a varlat.

Název charity vznikl jako složenina dvou anglických slov: knír (moustache) – vyjadřující typický mužský znak – a listopad (November). Akce bývá zahájena na začátku listopadu, kdy se muži oholí a do konce měsíce si nechají růst knírek. Zároveň se snaží vybrat co nejvíce financí na výzkum a nákup přístrojů do nemocnic.


Partneři 2017
SALON MIA
Nadační fond Petra Koukala
STK pro chlapy
Kantýna a kavárna Strojovna

Kateřina Růžičková, 18. 12. 2017