Absolvent pan Martin Knobloch oceněn na konferenci v saském Freibergu

Název ceny: Cena Saska za tvářecí techniku (Sächsische Preis für Umformtechnik)

Cenu uděluje: Saský svaz pro tvářecí techniku (Sächsischen Verein für Umformtechnik) a Nadace Dr. Rolfa Umbacha (Dr.-Rolf-Umbach-Stiftung)

Místo udělení: SRN, Chemnitz při příležitosti konání 24. Sazské odborné konference Tvářecí technika (24. Sächsischen Fachtagung Umformtechnik)Absolvent studijního oboru s dvojitým diplomem Výrobní systémy Ing. at MSc. Bc. Martin Knobloch obdržel, v rámci symposia 24. Sächsische Fachtagung für Umformtechnik, ocenění za zpracování své diplomové práce na téma "Kompensation von Härteunterschieden an Bauteilen während des Profilwalzens".

Oceněná práce byla obhájena na TU Chemnitz pod vedením profesorky Vereny Kräusel z ústavu Tváření a tažení TU Chemnitz a docenta Petra Blechy z ÚVSSR na FSI VUT v Brně. Práce se zabývá kompenzací rozdílů tvrdosti polotovarů při zápichovém válcování drážkování za studena. Na základě implementovaného kompenzačního modelu, získaného metodou Design of Experiments, bylo dosaženo výrazného zpřesnění vývalků na sledovaném průměru přes drátky. Diplomová práce byla zpracována s podporou firmy Profiroll Technologies GmbH, v rámci vývojového týmu Industrie 4.0. Vyvinutý softwarový modul byl již prakticky aplikován v sériové výrobě drážkování a bude dále na základě získaných dat vyvíjen.Výše jmenovaný je dalším z řady absolventů studijního programu Výrobní systémy, který je výsledkem úzké spolupráce mezi VUT v Brně a TU Chemnitz. Studenti dvojitého diplomu mají sestaven studijní program z nabídky obou univerzit se zaměřením na konstrukci a stavbu výrobních strojů a systémů, technologii a virtuální realitu. Díky výuce probíhající v českém, německém a anglickém jazyce získávají absolventi tohoto studijního programu ideální jazykové a technické předpoklady pro práci v mezinárodním prostředí.

Pro případné zájemce o bližší informace ke studiu uvádíme kontakt přímo na našeho úspěšného absolventa: martin.knobloch@profiroll.de.

doc. Ing. Radek Knoflíček, Dr., 22. 12. 2017