Profesor Radim Chmelík získal Cenu města Brna za rok 2017

V úterý 30. ledna 2018 si patnáct brněnských osobností převzalo na radnici Cenu města Brna za rok 2017. V kategorii technických věd byl oceněn Radim Chmelík z Ústavu fyzikálního inženýrství Fakulty strojního inženýrství a CEITEC VUT. Za svůj multimodální holografický mikroskop, který v budoucnu může pomoci s léčbou nádorových onemocnění, získal před časem i ocenění Česká hlava. Na vývoji unikátního mikroskopu pracuje přes patnáct let a stále se jej snaží zdokonalovat. Fyzikální inženýr Radim Chmelík vede na CEITECu výzkumný tým Experimentální biofotonika a zástupci města ocenili mj. i jeho podíl na vybudování Středoevropského technologického institutu VUT.


Radim Chmelík získal ocenění za svůj přínos technickým vědám, Autor: Magistrát města Brna


prof. RNDr. Radim Chmelík, PhD.
Radim Chmelík se narodil 31. ledna 1966 v Kyjově. V současnosti působí jako profesor na Ústavu fyzikálního inženýrství na Fakultě strojního inženýrství VUT v Brně. Kromě toho přednáší na Lékařské a Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity. Svoje vědecké poznatky přenáší do praxe a spolupracuje s předními brněnskými high-tech firmami. Podílel se na vybudování Středoevropského technologického institutu CEITEC VUT. Jako autor či spoluautor vytvořil více než 50 odborných publikací z oblasti optiky, moderních nanotechnologií a tenkých vrstev. Jeho práce byly více než 200x citovány jinými vědci. Je také spoluautorem 9 patentů z oblasti optiky a 3D zobrazovacích metod. V rámci své pedagogické činnosti vychoval desítky úspěšných absolventů a také inicioval úzkou vědeckou a vzdělávací spolupráci s mnoha evropskými i americkými univerzitami, díky níž jsou našim studentům umožněny vzdělávací pobyty. Za svou práci získal mnohá ocenění, jmenujme například Cenu Wernera von Siemense za nejvýznamnější výsledek v oblasti vývoje a inovací. Jeho reputace jakožto mezinárodního odborníka na pokročilou optiku přispívá k šíření dobrého jména naší země i města Brna.

(zdroj: www.brno.cz)


Cena města Brna 2017
Multimodální holografický mikroskop

Kateřina Růžičková, 1. 2. 2018