Cena Jindřicha Zemana za astrofotografii již podruhé pro Ústav matematiky

Profesor Miloslav Druckmüller z FSI VUT v Brně společně s Petrem Horálkem získali za spoluautorství snímku „Odhalené vrstvy Slunce“ Cenu Jindřicha Zemana za astrofotografii za rok 2017.

Cena, která byla udělena již počtrnácté, byla prof. Druckmüllerovi předána přímo na půdě Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně za účasti vedení Ústavu matematiky v pondělí odpoledne 26. února 2018.


Na astrofotografii je vidět ze Země zachycenou chromosféru Slunce, jak navazuje na další vrstvy sluneční atmosféry v oblastech okolo slunečního rovníku, zachycených okem družice Solar Dynamic Observatory NASA a doostřeny speciálním programem NAFE, který pro tyto účely prof. Druckmüller napsal. Sluneční póly jsou bez informace o chromosféře, neboť tuto část Slunce při pozorování z Facunda Měsíc nezakryl až k okraji. (zdroj:http://www.astro.cz)

Snímky, které se staly podkladem pro zpracování speciálním programem prof. Druckmüllera, pořídil Per Horálek během prstencového zatmění Slunce v únoru 2017 v Argentině.


Jedná se již o druhé ocenění práce Ústavu matematiky FSI touto cenou. Poprvé ji získal za rok 2013 Pavel Štarha, kterému se podařilo v noci ze 6. na 7. srpna 2013 na Vysočině zachytit několik nadoblačných blesků typu Red sprites (Rudí skřítci) nad bouří vzdálenou asi 130 km. (zdroj:http://www.astro.cz)

Kateřina Růžičková, 6. 3. 2018