Ples FSI 2018

Večer plný hudby, tance, uvolněné zábavy. To byl 55. reprezentační ples Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně. Studenti, zaměstnanci i významní hosté se setkali v reprezentativních prostorách Hotelu Intenational, který je již tradičním místem konání fakultních plesů.Stejně jako v předcházejících letech byly pro návštěvníky připraveny tři sály, které nabízely různé formy zábavy. V hlavním sále k poslechu i tanci hrál a zpíval Ondřej Havelka a jeho Melody Makers. V restauraci Lucullus se představila cimbálová muzika Klaret. A třetí prostor byl vyhrazen pro příznivce hudební skupiny Kolorez. Ta svůj široký repertoár představila v restauraci Plzeňka.Ples v hlavním sále zahájil slavnostním proslovem děkan FSI Jaroslav Katolický. Mikrofon předal Ondřeji Havelkovi, který během přivítání zmínil svou opakující se účast na plese strojařů, což by snad již, jak žertem poznamenal, mohlo být i podnětem k udělení čestného titulu inženýr–strojař.

Hned první tóny orchestru Melody Makers dokázaly přilákat k tanci velké množství swingových fanoušků, kteří zaplnili celý taneční parket. Pestrý repertoár orchestru a pěvecký výkon Ondřej Havelky zajistily jedinečnou atmosféru v průběhu celého večera ať pro milovníky tance, tak i pro posluchače.

Stejně příjemné atmosféře se mohli těšit i návštěvníci v dalších dvou sálech, kde cimbálové či rockové skladby také zněly celý večer.Již nyní si můžete poznamenat termín fakultního plesu v roce 2019. Bude se konat v pátek 8. března, tedy na Mezinárodní den žen.


Foto: Martin Kusyn, Studentský fotoklub Technika Brno a Plesy Brno

Fotogalerie

Kateřina Růžičková, 13. 3. 2018