Dny otevřených dveří na FSI

Dny otevřených dveří, které Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně pořádala v pátek 1.12.2017 a 12.1.2018, přilákaly přibližně 800 návštěvníků.

Pro uchazeče o studium, jejich rodiče, ale i širokou veřejnost byl připravený bohatý program.

V 9:30 a 12:00 proběhly společné prezentace v aule Q. Návštěvníky přivítal proděkan pro studijní záležitosti Josef Bednář, který ve svém vystoupení představil možnosti studia na FSI. Detailně informoval o jednotlivých studijních oborech a seznámil zájemce o studium s podmínkami přijímacího řízení. Následovala prezentace zástupců Studentské komory Akademického senátu FSI, kteří se zaměřili především na poskytnutí praktických informací ze studentského života.

Všichni návštěvníci byli zařazeni do slosování o dárky a také získali volnou vstupenku do Technického muzea v Brně.

V předsálí auly Q se prezentovaly jednotlivé ústavy. Zájemci si také mohli prohlédnout fakultní dílny, laboratoře a vědecká výzkumná centra vybavená nejmodernější technikou.

Návštěvníkům se představily také studentské týmy –TU Brno Racing,Pneumobil Rasing Team Brno a BUT Chicken Wings.


Fotogalerie z 1.12.2017

Fotogalerie z 12.1.2018

Kateřina Růžičková, 19. 1. 2018