FSI na veletrhu vzdělávání Gaudeamus Brno 2017

Ve dnech 31. října až 3. listopadu 2017 proběhl v areálu brněnského výstaviště, v pavilonech G1 a G2, XXIV. ročník Evropského veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus 2017.

Cílem veletrhu bylo poskytnout co nejvíce informací o vysokoškolském vzdělávání studentům a absolventům středních škol, studentům a absolventům vyšších odborných škol, studentům a absolventům bakalářských studijních oborů a celému spektru zájemců o celoživotní vzdělávání.

V roce 2017 na veletrhu Gaudeamus vystavoval rekordní počet vystavovatelů - 303. (Dosavadní rekord, 240 vystavovatelů, byl z roku 2016.) Celková návštěvnost veletrhu byla 28 664 návštěvníků, což je o 782 více než v roce 2016.


FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ VUT V BRNĚ se na veletrh prezentovala společně s ostatními fakultami Vysokého učení technického v Brně.

Zájemci o studium získali na stánku FSI VUT informace týkající se přijímacího řízení, studia i studentského života. Mohli si vyzkoušet i interaktivní exponáty FSI: simulátor studentské formule či Power wall (mobilní stereoskopickou stěnu). Také měli možnost prozkoumat robotické modely z Mechatronické laboratoře FSI (MechLab).

Expozice VUT byla zařazena do soutěže o nejlepší expozici, ve kterém se umístila na druhém místě. Soutěž o nejlepší expozici veletrhu Gaudeamus probíhala v roce 2017 již po deváté. Hodnocení expozic prováděla nezávislá komise, složená ze studentů Obchodní akademie a VOŠ obchodní Brno a ze studentů, které do komise nominovali sami vystavovatelé.

Kateřina Růžičková, 15. 11. 2017