Den firem na FSI 2018

Ve čtvrtek 15. března 2018 se uskutečnil v prostorách Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně již dvacátý ročník Dne firem. Tato tradiční akce zprostředkovává setkání zástupců firem a studentů přímo v prostorách fakulty.

Během letošního ročníku se našim studentům představilo více než 50 firem. Jednalo se o firmy sídlící nejen v našem regionu, ale dá se říct, že z celé České republiky. Byly mezi nimi firmy, které se tradičně akce účastní a rády se vracejí, ale i nové firmy, které nemají zkušenosti s našimi absolventy a hledají odborníky v konkrétních oborech.

Mezi vystavujícími podniky byly Aircraft Industries, Porsche Engineering, První brněnská strojírna Velká Bíteš, Bosch Česká republika, Siemens, ŠKODA TRANSPORTATION, Evektor, TESCAN ORSAY HOLDING, HELLA AUTOTECHNIK NOVA, Honeywell Aerospace Olomouc, ŽĎAS, Meopta ‐ optika, Miele technika a řada dalších významných firem.

Firma Porsche Engineering program zpestřila vystavením jednoho ze svých vozů před hlavní budovou fakulty. Na přilehlém parkovišti se prezentovala také firma Bosch Česká republika, která studenty vítala ve speciálně upraveném show trucku.

Stánky firem navštívilo téměř tisíc studentů. Zajímali se o pracovní nabídky, možnosti brigád, stáží i další spolupráce.

Opět se potvrdilo, že o studenty FSI, fakulty, která opakovaně získává ocenění „Škola doporučená zaměstnavateli“, je na pracovním trhu velký zájem.

Partnerství s firmami je pro FSI velmi důležité. Na Fakultě strojního inženýrství probíhá spolupráce s firmami a podniky v oblasti vzdělávání – zadávání témat diplomových prací, disertačních prací, stáže ve firmách, odborné přednášky z praxe, nabídka pracovních příležitostí pro studenty. Řešení projektů výzkumu, vývoje a inovací se uskutečňuje ve spolupráci s malými i velkými firmami a na základě této spolupráce se zavádějí aplikační výsledky do praxe. V rámci smluvního výzkumu se řeší odborné činnosti – expertizy, měření, testování atd.


Jak jubilejní ročník Dne firem hodnotí zúčastněné firmy?


„Den firem na FSI VUT v Brně je pro společnost HELLA již tradiční akce s velkou účastní studentů budoucích strojařů, kde rozhodně nesmíme chybět, protože si velice dobře uvědomujeme, že tito studenti jsou naše budoucnost. Letošní jubilejní již 20. ročník opět přilákal mnoho zvědavých studentů od 1 . ročníků až po ty závěrečné. Nejčastěji se zajímali o informace k odborným praxím či stážím již při studiu, kde ve velkém oslovil studenty HELLA TRAINEE PROGRAM - odborná příprava na jejich budoucí povolání, případně možnost spolupráce při psaní závěrečných prací. Otázky padaly ale také na možnosti dalšího uplatnění podle studijních oborů ve firmě HELLA po ukončení jejich studia. Zájem byl také o bližší informace k našemu vlastnímu nedávno nově otevřenému magisterskému studijnímu oboru „Výroba automobilových světel a technických svítidel“, který má interdisciplinární charakter. Tímto děkujeme pořadatelům této akce za možnost setkat se opět se studenty a především možnost interaktivně předvést co nejvíce z našich hi-tech produktů a inovací, díky možnosti volnějšího prostoru s vlastním stánkem a nemuseli jsme být pouze na pár metrech čtverečných v malém stánku jen s letáčky. Už teď se těšíme na další ročník!“
Mgr. Radka Hlavinková, HELLA AUTOTECHNIK NOVA, s.r.o.


„Na Dni firem se v našem kamionu dveře netrhly! Účast studentů byla opravdu hojná, chvílemi jsme museli k diskuzím využívat i schodiště do kamionu. Na Dni firem jsme s kolegy studentům představovali nabídku volných pracovních pozic, naše lákavé trainee programy, ale i možnosti spolupráce během studia - formou stáží, stipendií, bakalářských a diplomových prací. Letos jsme navíc přivezli i nabídku pohovorů nanečisto, při kterých si studenti mohou projít výběrovým řízením se zkušeným personalistou, aniž by o něco šlo! Odvezli jsme si plno podnětů od studentů. Jsme rádi, že jsme i letos mohli být při tom!“
Mgr. Jitka Roupcová, BOSCH DIESEL s.r.o.


“Den firem je příjemnou příležitostí jak navázat kontakt se studenty a absolventy v neformální atmosféře. Studenti získají informace o možnostech spolupráce s naší společností a mohou otestovat své znalosti v malých soutěžích. Pro úspěšné řešitele máme připraveny drobné výhry.“
Mgr. Petra Svitavská, Siemens, s.r.o.

Kateřina Růžičková, 22. 3. 2018