Noc vědců 2017 - MOBILITA

Svět je v pohybu. Přemisťují se lidé, zboží i informace. Nic nezůstává v klidu. Jaké místo má v tom všem věda? Jak k celosvětové mobilitě přispívá? Kam nás posouvá a kam míří? To byla otázka pro Noc vědců 2017.

Evropská noc vědců je každoroční setkání výzkumných pracovníků se širokou veřejností. Jejím cílem je usnadnit dialog mezi vědci a veřejností, zdůraznit společenskou potřebu vědců v každodenním životě, zvýšit povědomí veřejnosti o vědě a výzkumu a motivovat mladé lidi k volbě profese výzkumníka.


Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně připravila zajímavý program z různých oborů, kterými se vědci na fakultě zabývají. Společně s dalšími partnerskými organizacemi se se představila v Technickém muzeu v Brně (Purkyňova 105, 612 00 Brno), kde měli návštěvníci příležitost prohlédnout si vlastí exponáty muzea i nahlédnout do rozmanitých oborů všech zapojených partnerů na jednom místě.

Noc vědců 2017 byla naplánována na první říjnový pátek, tedy 6. 10. 2017. Brány Technického muzea se otevřely v 18:00 hod. a zůstaly otevřeny do 24:00 hod. Zajímavý program přilákal do Technického muzea téměř 1900 návštěvníků.


Součástí programu FSI byla PŘEDNÁŠKA „Cesta za Sluncem“ prof. Miloslava Druckmüllera a Dr. Jany Hoderové z Ústavu matematiky FSI. Vyprávěli o expedicích za úplným zatměním Slunce a také představili výsledky poslední expedice ze srpna 2017, kdy za úplným zatměním putovali do USA.


Od 18:00 do 24:00 byl připravený PROGRAM NA STANOVIŠTÍCH:

MATEMATIKA V POHYBU A POHYB V MATEMATICE

Epicykloida je pojem z oboru geometrie, který označuje křivku vzniklou jako trasa pevně zvoleného bodu kružnice, která se kotálí kolem druhé kružnice. Pro její podobu jsou zásadními parametry poloměry oněch kružnic.

Velicí i malí návštěvníci měli příležitost vytvořit si svůj originální diagram plný nejrůznějších tvarů podle spirál.FYZIKÁLNÍ POKUSY PLNÉ POHYBU NÁS BAVÍ

  • Levitace za pokojové teploty v magnetickém poli
  • Řízení pohybu levitujících předmětů na dálku
  • Mobilita částic (Brownův pohyb v mikroskopu)
  • Co má společného let letadla s levitací?


STUDENTSKÁ FORMULE V POHYBU

Studenti Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně představili studentskou formuli, kterou sami navrhli, sestrojili a se kterou závodní na mezinárodních tratích. Zájemci si mohli závodní trať vyzkoušet díky simulátoru.DYNAMIKA I POHYB V BIOMECHANICE

HLASIVKY (BIOMECHANIKA)
Hlasivky jsou příkladem kmitavého pohybu v lidském těle. Jejich samobuzené oscilace spolu s prouděním mezi nimi, tvarem vokálního traktu a nastavením mluvidel generují výsledný zvuk příznačný pro všechny jimi obdařené živočichy.

KLOUBY LIDSKÉHO TĚLA (BIOMECHANIKA)
Pohyb je pro člověka jednou z jeho nejdůležitějších potřeb. Ten je umožněn v lidském těle pomocí kloubů a svalů. Studiem kloubů a jejich pohybů se zabývá biomechanika.

GYROSKOPY (DYNAMIKA)
Mechanismy na principu gyroskopů se v minulosti dlouhá léta používaly k určování směrů pohybu, k stabilizaci pohybů a byly nedílnou součásti řady strojů (letadla, lodě, rakety atd.). I v dnešní době, kdy dochází k miniaturizaci a nahrazování mechanických částí strojů pomocí senzoriky na elektromagnetické bázi, mají tyto přesné mechanické součásti svoje uplatnění. Gyroskopy prostě stále mají do pohybu co říct.

Každý návštěvník si mohl vyzkoušet adrenalinovou jízdu a zažít pocity pilota stíhačky! Byl připravený trenažér, na kterém je možné dosáhnout přetížení 3G. Trenažér pracuje na principu gyroskopu, a člověk v něm usazený zažívá náhlé a nečekané pohyby ve všech směrech!MATERIÁLY HÝBOU SVĚTEM

A není to nadsázka. Materiály hrají zásadní roli nejen při výrobě klasických dopravních prostředků, ale třeba i eskalátorů v metru. Vlastnosti materiálů ovlivňují funkčnost, bezpečnost a vzhled výsledných produktů. Nemusí se ovšem jednat jen o neživé věci. Některé materiály si rozumí i s lidským tělem, které je v každodenním pohybu - kvalita života mnoha lidí se výrazně zvyšuje díky implantátům pohybového ústrojí.
Ústav materiálových věd a inženýrství FSI na svém stánku představil materiály a technologie používané při výrobě dopravních prostředků i v bioaplikacích.


VITUÁLNÍ REALITA - na Marsu s první posádku na této planetě

Pomocí virtuální reality bylo možné prozkoumat tajemnou rudou planetu. V roli astronautů si návštěvníci mohli vyzkoušet sběr geologických vzorků, které odhalují minulost planety, a to na 40 čtverečních kilometrů otevřeného marťanského terénu, přesně upraveného pomocí satelitních dat společnosti Mars Reconnaissance Orbiter HiRISE společnosti NASA. Na této cestě bylo možné objevit svět bohatý na historii, který podobně jako naše vlastní planeta vypadal někdy velmi odlišně od toho, co dnes existuje.


DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY V POHYBU

  • Bez vačky či ložiska se neobejde žádný dopravní prostředek. Na první pohled nejsou viditelné, ale mají obrovskou moc! Úkolem těchto součástek je ROZPOHYBOVAT automobil, autobus či vlak! Ukázali jsme, jak vypadají, vysvětlili, jak fungují a v čem spočívá jejich síla.

  • Pružiny, které známe již z kočárů, jsou nezbytnou součástí všech automobilů od počátku jejich éry. Zajišťují pružné spojení mezi karoserií a nápravou, zvyšují komfort jízdy. Jak přesně fungují, jsme přiblížili na speciálních demonstračních zařízeních.

  • Designerské modely dopravních prostředků

PNEUMOBIL, VOZÍTKO, KTERÉ JEZDÍ NA STLAČENÝ VZDUCH


Součástí programu byla také SOUTĚŽ PRO MALÉ NÁVŠTĚVNÍKY

Odkazy:

FSI na Noci vědců 2017 - fotogalerie
www.noc-vedcu.cz
www.facebook.com/nocvedcuoficial

Kateřina Růžičková, 10. 10. 2017